toukokuuta 08, 2023

Seosnurmien apilapitoisuus vaikuttaa lannoituspäätökseen

Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla tutkitaan apilapitoisten nurmien typpilannoitusstrategioita eli sitä, miten typen määrä tai jakaminen kasvukauden aikana vaikuttaa sadon määrään ja laatuun sekä apilan osuuteen korjatussa sadossa. Näin keväällä kannattaa havainnoida apilan talvehtimisen onnistumista, mutta myös muistella kuinka paljon apilaa oli edellisenä vuonna viimeisessä sadossa.
Seosnurmien apilapitoisuus vaikuttaa lannoituspäätökseen
Seosnurmien apilapitoisuus vaikuttaa lannoituspäätökseen

Seosnurmien apilapitoisuus syksyllä?

Seosnurmien apilapitoisuus vaihtelee vuosittain sekä lohkojen välillä suuresti. Viimeisen sadonkorjuun yhteydessä tulee tarkkailla korjatun nurmisadon apilapitoisuutta, sillä se vaikuttaa apilan jälkivaikutukseen seuraavana kasvukautena.

YaraMila- ja YaraBela-lannoitteet sisältävät apilan tarvitsemaa booria

Kotkaniemen kokeissa kolmannen sadon korkea apilapitoisuus, noin 50 % korjatusta kuiva-ainesadosta, vapautti typpeä seuraavana vuonna ensimmäiselle nurmisadolle noin 10 kg/ha.

Vapautuminen ajoittui koevuosina noin kaksi viikkoa ennen ensimmäisen nurmisadon korjuuta ja se varmisti riittävän raakavalkuaispitoisuuden. Kasvukauden alussa on riittävä YaraMila- tai YaraBela-lannoitus tarpeen, sillä typen vapautumisen ajoittumiseen vaikuttaa suuresti maan kosteus ja lämpötila.

Yaran lannoitusohjelmissa suositellaan ensimmäisen sadon lannoitukseen 100 kg N/ha, jolla varmistetaan suuri sato, jonka NDF-kuitupitoisuus on tavoitearvoissa. Tasapainoinen lannoitus puolestaan varmistaa sen, että nurmi pystyy hyödyntämään typen tehokkaasti.

Timotein tai nurminadan ja apilan ravinteiden tarve poikkeaa merkittävästi toisistaan ja esi-merkiksi apiloiden boorin tarve on nurmikasveja suurempi. YaraMila- ja YaraBela-lannoitteet soveltuvat erinomaisesti myös apilapitoisten nurmien lannoitukseen, sillä ne sisältävät riittävästi apilan tarvitsemaa booria.