helmikuuta 10, 2023

Luke ja Yara yhteistyössä lannan ravinteiden käytön tehostamisessa

Lanta on merkittävä ravinnelähde kotieläintiloilla ja sen optimaalinen hyödyntäminen on tärkeää. Yara on toiminut yritysrahoittajana monissa Luke Maaningan ja Ruukin hankkeissa, jossa tutkitaan pääravinteiden, kuten typpi-, fosfori- ja kaliumlannoituksen, optimointia.
Luke ja Yara yhteistyössä lannan ravinteiden käytön tehostamisessa
Luke ja Yara yhteistyössä lannan ravinteiden käytön tehostamisessa

VarmaNurmi-hankkeessa (2019-2021) sekä Kestävyyttä nurmista – hankkeessa (2022-2024) tutkitaan nurmien typpilannoituksen optimointia yhdistämällä eri määriä lannan ja mineraalilannoitteen (YaraBela tai YaraMila) typpeä.

Tulosten pohjalta optimoidaan Yaran ilmastoviisaita nurmen lannoitusohjelmia, joilla tavoitellaan yhä tarkempaa ravinteiden käyttöä ilman, että nurmisadon määrä tai laatu alenee tai vuosittaiset vaihtelut lisääntyvät. Erilaiset kasvukaudet, maan kosteuden ja lämpötilan vaihtelut vaikuttavat erityisesti lannasta vapautuvien ravinteiden määrään ja ajoittumiseen.

Nollaruuduilla kiinni maasta vapautuvan typen vuosittaisesta vaihtelusta

Kestävyyttä nurmista - hankkeen työpaketissa Yara tekee lisäksi yhteistyötä ProAgria Pohjois-Savon, Kainuun ja Karjalan kanssa pilottitiloilla. Pilottitilojen nurmilohkoille on perustettu nolla- ja ylilannoitusruutuja selvittämään maasta vapautuvassa typen määrässä esiintyvää vuosittaista vaihtelua.

Kajaanissa 31.1.2023 järjestetyssä Kestävyyttä nurmesta -hankkeen viljelijätilaisuudessa esiteltiin tuloksia sekä lantakokeesta että pilottitiloilla toteutetuista nolla- ja ylilannoitusruuduista.

Voit katsoa tilaisuuden tallenteen alla olevasta linkistä. Tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen.

Katso tallenne tästä