toukokuuta 29, 2022

Vinkit toisen nurmisadon lannoitukseen

Arvokkaiden lannoitepanosten tarkka käyttö on tänä päivänä entistäkin tärkeämpää. Toisen ja kolmannen nurmisadon lannoituksessa ei tule käyttää pelkkää karjanlantaa tai korjata täysin lannoittamattomia nurmia, sillä tällöin lannoituksesta säästyneet kustannukset siirtyvät talven täydennysruokinnan kustannuksiksi.
Vinkit toisen nurmisadon lannoitukseen
Vinkit toisen nurmisadon lannoitukseen

Nurmet ovat Suomen tärkein valkuaiskasvi ja hyvälaatuinen nurmirehu on edullisin vaihtoehto rehustukseen. Siksi jokaisen nurmisadon lannoitukseen kannattaa satsata. Hyväsatoiset nurmet hyötyvät karjanlannasta, joka kohdennetaan toiselle nurmisadolle ja täydennetään oikealla YaraMila- tai YaraBela-lannoitteella.

Alla vinkit hyvälaatuisen nurmirehun tuottamiseen kaliköyhillä ja kalirikkailla nurmilohkoilla. Mikäli kuivuus hidastaa niiton jälkeistä kasvuunlähtöä, Yaran biostimulantit YaraVita BioNUE ja YaraVita BIOTRAC auttaa kasvuunlähtöä kuivissa oloissa.

Apilanurmien lannoituksessa huomioidaan apilan osuus sadon määrässä. Typpilannoitusta voidaan vähentää 1 kg N/1% apilaa nurmisadossa. Huomioi, että apilan määrä nurmisiemenseoksessa voi olla huomattavasti suurempi kuin sen osuus nurmisadossa.

Karjanlannan ravinteiden tehokas hyödyntäminen

Karjanlannan ravinteet saadaan tehokkaimmin hyödynnettyä, kun
1. karjanlannan käyttö ajoitetaan toiselle nurmisadolle,
2. karjanlannan käyttö on kohtuullista ja
3. valitaan oikea YaraBela- tai YaraMila-lannoite täydennykseen. Nurmilohkon viljavuuskalium ja karjalannan käyttömäärä määrittävät oikean YaraMila- tai YaraBela-lannoitteen valinnan.

Kaliköyhät ja kalirikkaat nurmilohkot

Karkeasti jaoteltuna nurmilohkot voidaan jakaa kaliköyhiin ja -rikkaisiin. Kaliköyhillä lohkoilla typenkäyttöä voi rajoittaa alhainen viljavuuskalium. Yaran laajan pilottitila-aineiston perusteella hyväsatoisten nurmilohkojen kaliumtaseet ovat hyvin negatiivisia.

Karjanlanta tuo kaliköyhille lohkoille pääosan niiden tarvitsemasta kaliumista, mutta lannoitekaliumin on tuo kaliköyhillä mailla sadonlisän (Luke Ruukin kaliumkoe 2018-2019).

YaraMila NK2 kaliköyhille nurmilohkoille sekä apilanurmille

• nurmilohkoille, joiden viljavuuskalium on huono – välttävä
• karjanlannan täydennyslannoitukseen - 50% typestä YaraMila NK2

  • YaraMila NK2 nitraattityppi varmistaa nopean kasvuunlähdön ja korkean typenkäytön tehokkuuden ja optimaalinen nurmirehun valkuaispitoisuus
  • Riittävä täydennyslannoitus YaraMila NK2 varmistaa nurmirehun seleenipitoisuuden

• YaraMila NK2 kalium varmistaa talvehtimisen
• YaraMila NK2 sopii ravinnekoostumukseltaan erityisesti apilanurmille, sillä se sisältää apilan tarvitsemia kaliumia, rikkiä, magnesiumia ja booria.
• YaraMila NK2 sisältää nurmien tarvitseman rikin ja boorin sekä tuotantoeläimen tarvitseman seleenin
• kaikki fosfori karjanlannasta, valtaosa kaliumista karjanlannasta

YaraBela SUOMENSALPIETARI tai YaraBela SELEENISALPIETARI kalirikkaille nurmilohkoille

• nurmilohkoille, joiden viljavuuskalium hyvä – tyydyttävä
• karjanlannan täydennyslannoitukseen - 50% typestä YaraBela Suomensalpietari

  • YaraBela SUOMENSALPIETARIn nitraattityppi varmistaa nopean kasvuunlähdön ja korkean typenkäytön tehokkuuden ja optimaalinen nurmirehun valkuaispitoisuus
  • riittävä täydennyslannoitus YaraBela SUOMENSALPIETARIlla varmistaa nurmirehun seleenipitoisuuden

• karjanlannan täydennyslannoitukseen, kun yli puolet typestä karjanlannasta – YaraBela SELEENISALPIETARI

  • YaraBela SELEENISALPIETARIn nitraattityppi varmistaa nopean kasvuunlähdön ja korkean typenkäytön tehokkuuden ja optimaalinen nurmirehun valkuaispitoisuus
  • YaraBela SELEENISALPIETARI varmistaa nurmirehun riittävän seleenipitoisuuden

• YaraBela-lannoitteet sisältävät nurmien tarvitseman rikin ja boorin sekä tuotantoeläinten tarvitseman seleenin
• kaikki fosfori ja kalium karjanlannasta