marraskuuta 24, 2022

Kierrätys- ja mineraalilannoitteiden yhdistelmäkäytöllä lupaavia tuloksia

Yara on tutkinut YaraSuna-peltolannoitteita ja niiden sisältämien ravinteiden liukoisuutta Yaran Hanninghofin tutkimuskeskuksessa Saksassa ja kenttäolosuhteissa Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä. Tutkimuksissa on selvitetty kierrätyslannoitteiden tehokkuutta mineraalilannoitteisiin verrattuna sekä niiden yhdistelmäkäyttöä. Kierrätys- ja mineraalilannoitteiden yhdistelmäkäytöstä on saatu lupaavia tuloksia.
Kierrätys- ja mineraalilannoitteiden yhdistelmäkäytöllä lupaavia tuloksia
Kierrätys- ja mineraalilannoitteiden yhdistelmäkäytöllä lupaavia tuloksia

Kotkaniemessä tehdyissä tutkimuksissa saatiin parhaimmillaan kierrätys- ja mineraalilannoitteiden yhdistelmälannoituksella 7700 kg/ha:n sato kauralla (kuvaaja 1). Kokeessa koejäsenille annettiin typpeä 120 kg/ha, josta kylvön yhteydessä annettiin puolet kierrätyslannoitteena. Lisätyppilannoitus annettiin korrenkasvuvaiheessa YaraBela-typpilannoitteella. Verrattuina lannoittamattomaan YaraSuna-kierrätyslannoitteilla on saatu tutkimuksissa lisäsatoa viljoilla keskimäärin 44 % vuosina 2019–2022 (kuvaaja 2).

Kuvaaja 1. Kauran ja kevätvehnän sato väkilannoitteilla ja väkilannoitteen ja orgaanisen lannoitteen (YaraSuna) yhdistelmäkäytöllä, Yaran Kotkaniemen tutkimuskeskus, 2022.
Kuvaaja 2. Viljasadot lannoittamaton verrattuna YaraSuna BIO (Kokeet: Yaran Kotkaniemen tutkimuskeskus, 2019–2022.)


Hanninghofissa tehtyjen koetulosten perusteella YaraSuna-peltolannoitteiden sisältämän typen teho on noin 75 % verrattuna mineraalilannoitteiden typpeen. Kokonaisfosforista on vesiliukoista eli heti käyttökelpoista noin 10 prosenttia. Kalium on kokonaisuudessaan heti käyttökelpoista ja magneisumista kasvit voivat hyödyntää 70 %.

Tutkimuksen perusteella YaraSuna-kierrätyslannoitteet soveltuvat käytettäväksi hyvin osana tavanomaisen tilan lannoitussuunnitelmaa. Pelletöidyt kierrätyslannoitteet soveltuvat tavanomaisiin kylvölannoittimiin ja pintalevittimiin. Kylvölannoittimista pystytään syöttämään jopa 90 kiloa typpeä hehtaarille.

Turvallinen ja helppo tapa lisätä maahan orgaanista ainesta

Yaran peltokäyttöön tarkoitetut YaraSuna-kierrätyslannoitteet sisältävät orgaanista ainesta 70 prosenttia. Kierrätyslannoitteita käyttämällä arvokkaita ravinteita kierrätetään uudelleen kasvien kasvuun ja pidetään huolta maan viljavuudesta. Maaperän mikrobeille YaraSuna-kierrätyslannoitteet tarjoavat ravinteiden lisäksi energiaa orgaanisen aineksen muodossa. Kierrätyslannoitteiden ja mineraalilannoitteiden yhdistelmäkäytöllä voidaan saavuttaa hyviä satotasoja ja samalla lisätä maahan hitaasti hajoavaa hiiltä mikrobeille.

Viljelijöitä kiinnostaa kierrätysravinteiden maanparannusominaisuudet

TNS Kantarin teettämän tutkimuksen mukaan kierrätyslannoitteita käyttää aktiivisesti tai satunnaisesti kahdeksan prosenttia tiloista. Kierrätyslannoitteiden käyttö on kasvanut hitaasti sekä luomu- että tavanomaisilla tiloilla. Pääasiallinen syy kierrätysravinteiden käyttöön luomutiloilla on satovaikutus, kun taas tavanomaisia tiloja kierrätysravinteiden käytössä kiinnostaa niiden maanparannusominaisuudet (TNS, 2022).

Raaka-aineena teollisuuden puhtaita sivuvirtoja

Yaralla on Suomessa kierrätyslannoitteita valmistavat tehtaat Nokialla ja Viitasaarella. Yaran kierrätyspohjaiset peltolannoitteet sisältävät kaikkia kasvien tarvitsemia pääravinteita ja niissä on myös hivenravinteita. Raaka-aineena käytetään teollisuuden puhtaita sivuvirtoja. YaraSuna-lannoitteille on myönnetty avainlippu merkkinä suomalaisesta työstä.