marraskuuta 01, 2022

Huoletonta karjanlannan täydennystä YaraBela RIKKISALPIETARI:lla

Karjanlanta on erinomainen ravinnelähde nurmien lannoitukseen. Karjanlannan ravinnekoostumus ei kuitenkaan vastaa nurmikasvien ravinnetarvetta ja siksi optimoidulla täydennyslannoituksella saavutetaan monia etuja.
Huoletonta karjanlannan täydennystä YaraBela RIKKISALPIETARI:lla
Huoletonta karjanlannan täydennystä YaraBela RIKKISALPIETARI:lla

Yara toi täksi kasvukaudeksi markkinoille YaraBela RIKKISALPIETARI:n, joka täydentää karjanlannan ravinteita optimaalisesta, se sisältää muun muassa sopivasti rikkiä. Rikin lisäksi YaraBela RIKKISALPIETARI sisältää viljelykasvien ja erityisesti apiloiden tarvitsemaa booria sekä tuotantoeläinten terveyden varmistavaa seleeniä.

Nurmikasvien rikintarve

Suuri nurmisato tarvitsee rikkiä jokaista satokertaa kohden noin 8-10 kg S/ha. Kaikki Suomessa valmistetut YaraBela- ja YaraMila-lannoitteet sisältävät 3-4% rikkiä ja tällöin Yaran lannoitteen mukana tulee noin 10 kg S/ha.

Karjanlannan täydennyslannoitus kannattaa suunnitella siten, että noin puolet typestä tulee YaraBela RIKKISALPIETARI:sta. Samalla tapaa kuin tuttu YaraBela SELEENISALPIETARI varmistaa nurmirehun riittävän seleenipitoisuuden karjanlannan täydennyslannoituksessa, täydentää YaraBela RIKKISALPIETARI nurmien rikintarvetta optimaalisesti. Kun typestä puolet eli noin 40 – 50 kg kg N/ha tulee YaraBela RIKKISALPIETARI:sta, on rikkilannoituksen määrä sopiva eli 11-14 kg S/ha.

YaraBela RIKKISALPIETARI:sta nurmikasvit saavat tarvittavan nitraattitypen nopeaan kasvunlähtöön, sopivan määrän rikkiä sekä booria ja seleeniä. Karjanlanta puolestaan tarjoaa nurmikasveille myöhemmin kasvukaudella vapautuvan typen, kaiken fosforin ja kaliumin.

Rikki kasviravinteena

Rikki huuhtoutuu helposti erityisesti karkeilla kivennäismailla ja siksi rikkiä ei voi lannoittaa varastoon. Rikkiä tulee tarjota kasvin tarpeen mukaan, sillä sekä rikin puute että liika rikki voi aiheuttaa ongelmia. Rikinpuute alentaa erityisesti nurmirehun raakavalkuaispitoisuutta ja alentaa sadon määrää. YaraVita THIOTRAC – lehtilannoituksella on saatu hyviä tuloksia ja saavutettu optimaalinen rehun raakavalkuaisuus lisäämällä 1,5 kg rikkiä/ha kasvukauden alussa nurmien ollessa 10-15 cm korkeaa.

Liika rikkilannoitus puolestaan happamoittaa maata ja lisää ravinteiden huuhtoumariskiä. Nurmirehun korkea rikkipitoisuus puolestaan heikentää kuparin imeytymistä ja alentaa pötsin pH:na. Oireet muistuttavat B1-vitamiinin puutosoireita.