syyskuuta 15, 2021

Yara on päättänyt edetä Siilinjärven kaivoksen toiminnan jatkamisen selvityksissä

Yaran Siilinjärven kaivoksella tehty malmivarojen arvioinnin ja toiminnan jatkamisen esiselvitys on valmistunut ja yhtiö on päättänyt edetä ympäristövaikutusten arviointivaiheeseen.
Yara on päättänyt edetä Siilinjärven kaivoksen toiminnan jatkamisen selvityksissä
Yara on päättänyt edetä Siilinjärven kaivoksen toiminnan jatkamisen selvityksissä

Arviolta noin kaksi vuotta kestävän YVA-prosessin aikana selvitetään eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ympäröivään luontoon, ihmisiin ja yhdyskuntarakenteeseen. Keskeinen osa YVA-prosessia ja toimintaamme on vuorovaikutus sidosryhmiemme kanssa. YVA-menettelyn valmistelut käynnistyvät syksyn aikana ja vaihtoehdot tulevat nähtäville tämän hetkisen arvion mukaan kesällä 2022. 

- Kaivoksella on aina vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan, sen vuoksi meille on tärkeää, että saamme sovitettua toimintamme edelleen osaksi Siilinjärveä. Tiivis yhteistyö ja keskustelu lähialueiden asukkaiden kanssa on suunnittelumme keskiössä, sanoo kaivoksenjohtaja Antti Savolainen. 

YVA-prosessia seuraa luvitusvaihe sekä yhtiön tarkemmat teknis-taloudelliset selvitykset. Yhtiön lopullinen päätös kaivostoiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta on odotettavissa 2030-luvun alussa lupaprosessien päätyttyä.

Yaran kaivoksen nykyiset malmivarat mahdollistavat kaivostoiminnan jatkumisen vuoteen 2035. Kaivostoiminnan ja lannoitetuotannon jatkuminen Siilinjärvellä tämän jälkeen vaatii uusien malmivarojen hyödyntämistä ja siksi Yara selvittää mahdollisuuksia laajentaa kaivosta. Laajennus mahdollistaisi Yaran toiminnan jatkumisen Siilinjärvellä kymmeniä vuosia eteenpäin. 

− Toiminnan jatkuminen Siilinjärvellä, EU-alueen ainoassa fosfaattikaivoksessa, varmistaisi suomalaisten lannoitteiden ja kotimaisen viljelyn elintärkeän fosforin saatavuuden myös tulevaisuudessa.  Unohtamatta toimintamme positiivista vaikutusta alueen elinvoimaisuuteen ja työllisyyteen, sanoo Savolainen. 

Sidosryhmä- ja asukasyhteistyö keskiössä

Yara panostaa vuoropuheluun ja yhteistyöhön lähiasukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Vuonna 2015 perustimme yhteistoimintaryhmän ja 2019 neljän keskeisen asuinalueen ryhmät, joissa keskustellaan toiminnastamme sekä kuullaan asukkaiden näkemyksiä ja huolenaiheita. Lisäksi kysymyksiä ja kommentteja voi esittää nettisivullamme tai Yara Siilinjärven Facebook-sivustolla. Avviisi-lehti, jossa kerrotaan sekä hankkeesta että laajemmin toiminnastamme jaetaan pari kertaa vuodessa kaikkiin Siilinjärven talouksiin.  

Kaivostoiminta vuoteen 2035 - Jaakonlammen louhokselle on myönnetty ympäristölupa

Nykyisen Särkijärven päälouhoksen pohjoispäähän sijoittuvalle Jaakonlammen louhokselle on Itä-Suomen aluehallintovirasto myöntänyt ympäristöluvan 22.6.2021. Lupapäätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, joten lupa ei ole vielä lainvoimainen. Tuotantolouhinnat Jaakonlammen louhoksella on tarkoitus käynnistää vuoden 2022 aikana. Tätä varten Yara on jättänyt toiminnan aloittamislupahakemuksen, joka on parhaillaan viranomaisen käsittelyssä. 

Lisätietoja:

Antti Savolainen, kaivoksenjohtaja, Yara Siilinjärvi, puh. 050 441 2083, antti.savolainen@yara.com