marraskuuta 19, 2020

Yaran investointi vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä Uudenkaupungin tehtaalla

Yara investoi reilu 7 miljoonaa euroa Uudenkaupungin typpihappotehtaaseen. Investointi vähentää tehtaan kasvihuonekaasupäästöjä 90 prosenttia ja on tärkeä askel kohti Yaran hiilineutraalisuustavoitetta.
Yaran Uudenkaupungin tehdas investoi uuteen isompaan prosessikattilaan.
Yaran Uudenkaupungin tehdas investoi uuteen isompaan prosessikattilaan.

Yara on kehittänyt katalyyttiteknologian, jonka avulla ilokaasupäästöjä voidaan vähentää tehokkaasti. Lannoitteiden valmistuksessa tarvitaan typpihappoa kasveille välttämättömän typen raaka-aineena. Tuotantoprosessissa syntyy ilokaasua (N2O), joka on vahva kasvihuonekaasu. Katalyytti asennetaan typpihappotehtaan prosessikattilaan, jolloin se muuntaa haitallisen ilokaasun vaarattomaksi typeksi ja hapeksi.

”Yara investoi nyt reilu 7 miljoonaa euroa uuteen isompaan prosessikattilaan typpihappotehtaalla Uudessakaupungissa. Uuteen kattilaan mahtuu enemmän katalyyttimassaa ja sen avulla saadaan vähennettyä tehtaan ilokaasupäästöjä 90 prosenttia entisestään”, kertoo Yaran Uudenkaupungin tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää.

Aloitamme lähiaikoina investointihankkeen yksityiskohtaisen suunnittelun. Ensi keväänä aloitamme tehdasrakennuksen muutostyöt, jotta suurikokoinen prosessikattila saadaan mahtumaan. Uusi kattila päästään asentamaan kesällä 2022.

Kohti hiilineutraalisuutta

Suomessa Yara on vähentänyt lannoitetuotannon kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi reilun 10 vuoden aikana. Päästövähennys on pääosin saavutettu investoimalla Yaran katalyyttiteknologiaan.

Yara Suomen tavoitteena on edelleen vähentää tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 70 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Uuden päästövähennystavoitteen saavuttamisen kannalta tärkein toimenpide on uusi investointi Uudenkaupungin typpihappotehtaalle. Tämän lisäksi tehtailla panostetaan prosessilämmön laajempaan hyödyntämiseen ja selvitetään mahdollisuuksia korvata polttoöljy kaasumaisilla polttoaineilla.

Tuotekohtainen hiilijalanjälki

Katalyyttiteknologian ansioista Yaran lannoitteilla on pieni hiilijalanjälki. Yara on ensimmäisenä lannoitealan toimijana Suomessa julkaissut tuotekohtaiset hiilijalanjäljet. Luvut ovat askel kohti koko ruokaketjun luotettavan hiilijalanjäljen selvittämistä.

Maatalouden ympäristövaikutuksia voidaan edelleen parantaa ja hiilijalanjälkeä pienentää optimoimalla lannoitteiden käyttöä. Yara tarjoaa viljelijöille neuvontaa, työkaluja ja teknologiaa tasapainoiseen lannoitukseen, jonka mukaan viljelykasville annetaan ravinteita sen tarpeen mukaan.

Investoinnit yli miljardi euroa

Yara on vuosina 2008–19 investoinut Suomeen yli miljardi euroa, josta Uuteenkaupunkiin 255 miljoonaa euroa. Viimeisin kuluvan vuoden investointi Uudenkaupungin tehtailla on 28 miljoonan euron raaka-ainevarasto.

Lisätietoja
Teija Kankaanpää, tehtaanjohtaja, Yara Uusikaupunki, puh. 050 568 6001, teija.kankaanpaa@yara.com

Yara lyhyesti
Yara on maailmanlaajuinen lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristöratkaisujen tuottaja. Suomessa Yaralla on kolme tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Siilinjärvellä, Uudessakaupungissa ja Kokkolassa. Siilinjärvellä sijaitsee myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos, josta saadaan maailman puhtainta fosfaattia lannoitteiden raaka-aineeksi. Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla kehitetään viljelyratkaisuja maanviljelyn kannattavuuden ja kestävyyden parantamiseksi. Olemme osana suomalaista elintarvikeketjua tuottaneet lannoitteita 100 vuotta. Yara työllistää Suomessa suoraan noin 900 henkeä ja kokonaisuudessaan työllisyysvaikutus on reilu 4500 henkeä. www.yara.fi

Yara Uusikaupunki
Yaran Uudenkaupungin tehtaiden päätuotteita ovat lannoitteet ja typpihappo. Tehtaiden yhteydessä oleva syväsatama mahdollistaa merkittävän lannoiteviennin lähi- ja kaukomarkkinoille. Uudenkaupungin tehtaalla tuotetaan noin 1,3 miljoonaa tonnia NPK-lannoitteita vuodessa, joista 80 % menee vientiin. Uudenkaupungin tehdas työllistää suoraan noin 270 htv ja toimipaikan arvioitu kokonaistyöllisyysvaikutus on lähes 1000 htv.