joulukuuta 11, 2020

Yara myy Soklin kaivoshankkeen Suomen Malmijalostukselle

Yara on tehnyt päätöksen luopua Soklin kaivoshankkeesta. Yhtiö myy Soklin hankkeen Suomen Malmijalostus Oy:lle nimellisellä kauppahinnalla. Hanke sisältää Soklin kaivosoikeudet, luvat, selvitykset ja tutkimustulokset.
Yara myy Soklin Malmijalostus Oy:lle.
Yara myy Soklin Malmijalostus Oy:lle.

Itä-Lapissa sijaitseva Sokli on erittäin merkittävä fosfaattiesiintymä. Alueella on myös lukuisia muita arvomineraaleja, joita tarvitaan esimerkiksi akkuihin. Lannoitteiden valmistajana Yara olisi hyödyntänyt Soklista ainoastaan apatiittimalmista saatavaa fosforia, joka on lannoitteiden pääravinteita. Strategisen kokonaisharkinnan perusteella Yara on päättänyt luopua hankkeesta.

Lupaprosessien pitkittyminen on osaltaan vaikuttanut Yaran päätökseen. Hankkeen lupaprosessit ovat edenneet, mutta ympäristöluvasta tehdyt valitukset ovat vielä korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävinä. Soklin ympäristölupaprosessi on ollut käynnissä vuodesta 2013 alkaen. Muita strategisessa kokonaisharkinnassa huomioon otettuja asioita olivat muun muassa investointikustannukset, hankkeen logistiset haasteet ja aikataulumuutokset sekä fosfaatin saatavuus ja maailmanmarkkinahinta.

”Yara on panostanut Sokli-hankkeen edistämiseen ja investoinut tutkimus-, luvitus- ja selvitystoimintaan. Vaikka Yara nyt luopuukin Soklista, niin olemme tyytyväisiä siitä, että Suomen Malmijalostus jatkaa hankkeen kehittämistä. Näin hankkeeseen käytetyt mittavat panostukset ovat hyödyksi Suomen valtiolle”, sanoo Yara Suomen toimitusjohtaja Tommi Hevonoja.

”Järjestely mahdollistaa sen, että Soklia koskevat selvitykset ovat käytettävissä täällä kotimaassa sen sijaan, että kaivosoikeudet olisivat mahdollisesti päätyneet kolmannelle osapuolelle. Seuraavaksi meidän tavoitteenamme on analysoida hankkeen kehittämismahdollisuuksia, joiden pohjalta voidaan päättää Soklin tulevaisuudesta”, sanoo Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Soklin esiintymä löydettiin vuonna 1967, ja sitä on tutkittu siitä asti. Yara sai oikeudet Soklin kaivoshankkeeseen osana Kemira GrowHow’n kauppaa. Yhtiö on tutkinut Soklin hyödyntämistä vuodesta 2008 alkaen kattavilla selvityksillä.

Lisätietoja

Tommi Hevonoja, toimitusjohtaja, Yara Suomi Oy, puh. 050 346 5440, tommi.hevonoja@yara.com
Matti Hietanen, toimitusjohtaja, Suomen Malmijalostus Oy, p. 040 823 8806, matti.hietanen(at)mineralsgroup.fi

Yara lyhyesti

Yara on maailmanlaajuinen lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristöratkaisujen tuottaja. Suomessa Yaralla on kolme tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Siilinjärvellä, Uudessakaupungissa ja Kokkolassa. Siilinjärvellä sijaitsee myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos, josta saadaan maailman puhtainta fosfaattia lannoitteiden raaka-aineeksi. Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla kehitetään viljelyratkaisuja maanviljelyn kannattavuuden ja kestävyyden parantamiseksi. Olemme osana suomalaista elintarvikeketjua tuottaneet lannoitteita 100 vuotta. Yara työllistää Suomessa suoraan noin 900 henkeä ja kokonaisuudessaan työllisyysvaikutus on reilu 4500 henkeä. www.yara.fi

Suomen Malmijalostus lyhyesti

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi