elokuuta 25, 2020

Nyt on marjakasvien syyslannoituksen aika!

Oikein ajoitettu ja oikeanlainen marjakasvien syyslannoitus antaa parhaat eväät seuraavan kesän sadonmuodostukselle. Hivenravinteista tärkeimmät ovat boori ja sinkki, mutta marjat tarvitsevat syksyllä myös typpeä kukka-aiheiden kehittymisen aikaan. Sopiva typen määrä syksyllä olisikin noin 10–20 kiloa hehtaarille.
Nyt on marjakasvien syyslannoituksen aika!
Nyt on marjakasvien syyslannoituksen aika!

Useissa tutkimuksissa on todettu kukka-aiheiden kehittymisen aikana annetun typpilannoituksen lisäävän kukkien määrää ja satoa. Tutkimusten mukaan syksyllä oikein ajoitettu lisätyppi jopa kaksinkertaistamansikan satopotentiaalin. Lisätypen ajoituksessa on kuitenkin oltava tarkkana! Juuri ennen kukintainduktiota annettu typpi myöhästyttää induktiota ja siten kukka-aiheiden muodostumista, mutta induktion tapahduttua ja kukka-aiheiden muodostumisen alettua annettu typpilannoitus lisää kukkien lukumäärää. Syksyn typpilannoituksessa ajoitus on kriittinen tekijä, ja sen ajoitukseen vaikuttaa kukka-aiheiden muodostumisen ajankohta. 

Kukintainduktion ajankohta mansikalla riippuu päivän pituudesta (alle 14 tuntia), lämpötilasta, lajikkeesta ja kasvuolosuhteistaEsimerkiksi hellejaksolla ei tapahdu kukintainduktiotavaikka päivänpituus olisi oikea, mutta jos mansikka kärsii hetkellisesti veden ja ravinteiden puutoksesta, sillä voidaan edesauttaa kukintainduktion alkamista.  

Päivänpituuden ja norjalaisten tutkimusten perusteella laskettuna Polka- ja Korona -mansikkalajikkeet indusoituisivat Etelä-Pohjanmaalla suunnilleen 23.8. Luken vuonna 2016 tehtyjen kokeiden mukaan induktio Polka-lajikkeella oli Satakunnassa jo 15.8., kun taas syyshoitohankkeen vuoden 2017 mikroskooppihavaintojen perusteella kukintainduktio Polkalla Etelä-Pohjanmaalla oli 23.27.8. välisenä aikana. Tämän ja elo-syyskuun keskilämpötilojen perusteella laskettuna induktio olisi tapahtunut 22.–23.8.2017. Vastaavasti syksyn 2018 mikroskooppihavaintojen pohjalta kukintainduktio tapahtui Wendy-lajikkeella 14.–18.8. sekä Polkalla ja Sonatalla 17.21.8. Saatujen tulosten perusteella typpilannoitus kannattaa aloittaa aikaisintaan 20.08. 

Lannoitusratkaisut:

Rakeinen lannoitus:  

YaraMila HeVi 1: 100–200 kg /ha  (Huomioi P tarve) 

Tai 

YaraMila HeVi 3: 100–150 kg/ha (Huomioi P tarve) 

Kastelulannoitus: 

Ferticare PK: 25–75 kg/ha (Huomioi P tarve) 

YaraTera CALCINIT75–100 kg/ha 

Tai 

Ferticare 7-9-3250–100 kg/ha (Huomioi P tarve) 

YaraTera CALCINIT: 25–75 kg/ha 

Lisäksi YaraVita lehtilannoitus: 

YaraVita BORTRAC 150: 2 l/ha, vesimäärä vähintään 500 l/ha 

YaraVita ZINTRAC: 0,25 l/ha, vesimäärä 500 l/ha 

YaraVita BORTRAC 150 ja YaraVita ZINTRAC voi antaa samaan aikaan. 

Tarkista YaraVita lehtilannoitteiden sopivuus kasvinsuojeluaineiden kanssa Yara TankmixIT -sovelluksesta tai sekoitustaulukosta.