kesäkuuta 09, 2020

Tavoitteena suuri toinen nurmirehusato

Runsaat talvituhot ja hidas nurmien kasvuunlähtö ovat alentaneet ennusteita ensimmäisen nurmisadon suuruudesta. Nyt kannattaa satsata toisen sadon lannoitukseen ja pyrkiä varmistamaan riittävä nurmirehu talveksi!
Talvituhoja nurmella
Runsaat talvituhot ovat alentaneet ensimmäisen sadon satoennustetta.
Talvituhoja nurmella
Runsaat talvituhot ovat alentaneet ensimmäisen sadon satoennustetta.

Hyvän ja laadukkaan toisen nurmisadon lannoituksen resepti: riittävästi typpeä, kohtuullisesti lietettä ja tasapainoinen kasviravitsemus YaraMila-lannoitteilla.

Toiselle sadolle 100 kg N/ha YaraMila-lannoitteena

Kotkaniemessä verrattiin kolmen vuoden ajan (2016­–2018) Yaran nurmen lannoitusohjelman suosituksia keskimääräiseen nurmien lannoitukseen Suomessa. Toinen sato parani keskimäärin 630 kiloa kuiva-ainetta hehtaarilla, kun toisen sadon typpilannoitus nostettiin 60:sta 100:an kg N/ha ja lannoituksessa siirryttiin pelkästä typpilannoituksesta tasapainoiseen lannoitukseen YaraMila-lannoitteella.

Toisen sadon alilannoitusta ja epätasapainoista kasviravitsemusta tulee tänä kesänä välttää. Siksi toiselle sadolle on annettava parhaat eväät kasvuun.

YaraVita Thiotrac 300 5–10 l/ha ja YaraVita Amazinc  tai YaraVita Mancozin 1–2 l/ha varmistavat viimeisetkin satokilot ja hyvän laadun myös toisessa sadossa. YaraVita-käsittelyt tulee tehdä viimeistään 10–14 päivää ennen sadon korjuuta.

Kohtuullisesti lietettä toiselle sadolle

Lietettä kannattaa käyttää erityisesti toiselle nurmisadolle. Liian suuri lietteen käyttömäärä johtaa kuitenkin satotappioihin, alhaiseen valkuaispitoisuuteen ja heikkoon ruokinnalliseen nurmirehun laatuun.

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että noin puolet typestä tulisi antaa YaraBela- tai YaraMila-lannoitteena, jotta riittävä täydennyslannoitus ja hyvä sato voidaan varmistaa.

Kahden niiton strategialla on korjattu yli 8 000 kilon hehtaarikohtaista kuiva-ainesatoa, kun pelkän typpilannoitteen käytöstä on vaihdettu toisen sadon täydennyslannoitukseen YaraMila Y4 ja lietteen käyttömäärä oli 30 tonnia hehtaarille. Vaihtaminen pelkästä typpilannoitteesta YaraMila Y4 -lannoitteeksi on lisännyt kuiva-ainesatoa 1 870 kiloa hehtaarille (kuvat 1 ja 2).

Nurmikokeen tuloksia

Kuva 1: Tulokset ovat keskiarvoja kolmivuotisesta kokeesta Kotkaniemessä 2016-2018.

 

Nurmikokeen tuloksia Kotkaniemi

Kuva 2: Hankkijan kasvuohjelmakoe, Simo 2019.