elokuuta 06, 2020

Marjastus ja sienestys on turvallista metsän lannoituksen jälkeen

Tämän vuoden marjasadot ovat osoittautuneet monin paikoin erinomaisiksi ja sienisadotkin ovat olleet runsaita. Mutta mieluisan keräilyalueen lannoitus herättää kysymyksen: Vaikuttaako metsäalueen lannoitus luonnonantimiin? Vastaus on, että marjojen ja sienten kerääminen ja syöminen lannoituksen jälkeen on turvallista.
Metsälannoitus ei estä marjojen poimintaa.
Metsälannoitus ei estä marjojen poimintaa.

Yaran metsälannoitteet, kuten YaraMila Metsän NP tai YaraBela Metsäsalpietari, sisältävät samoja ravinteita, joita marjoissa, sienissä ja maaperässä jo on. Erityisesti typen määrä maaperässä rajoittaa puiden kasvua, jonka vuoksi pääravinnetta typpeä ja muita hivenravinteita lisätään lannoitteena metsämaalle. Metsän lannoitus tehdään yleensä lentolevityksenä helikopterilla tai maalevityksenä metsäkoneellaMolemmilla menetelmillä metsään levitetään samoja lannoitteita. 

Jos marjastaessa näkee metsän lannoituksen olevan käynnissä, ei ole syytä huoleen. Lentolevityksessä maahan tippuvat rakeet ovat kooltaan muutaman millin kokoisia, eikä niistä ole vaaraa metsässä liikkuvalle. Maalevityskoneisiin ja lentolevityksen varastopaikkaan tulee kuitenkin pitää noin 100 metrin turvaetäisyys, jotta levitystä tekevillä työntekijöillä on turvallista työskennellä. Lannoituskohteet on hyvä pitää mielessä myös tulevia marjastuskausia silmällä pitäen, sillä lannoitus myös yleensä lisää marjasadon määrää metsämaalla. Lisääntyvät marjasadot ovat hyödyksi myös alueen kanalintukannoille.