toukokuuta 21, 2020

Kiinnostus lehtilannoitteiden käyttöön on kasvussa

TNS Groupin kyselyn tulokset puoltavat lehtilannoitteiden käytön yleistymistä suomalaisilla maatiloilla. Jo reilu 60 prosenttia yli 100 hehtaarin tiloista on käyttänyt lehtilannoitteita.
Lehtilannoitteiden käyttö on yleistynyt
Lehtilannoitteiden käyttö on yleistynyt

TNS Gallup selvitti osana suurta Maatilojen kehitysnäkymät -tutkimusta, kuinka lehtilannoitteiden käyttö on Suomessa kehittynyt. Tutkimukseen osallistui lähes 4 500 viljelijää laajasti kaikista tuotantosuunnista. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä kuluvan vuoden tammi- ja helmikuun aikana.

Lehtilannoitteiden käyttö on yleistynyt Suomessa merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Reilu 60 prosenttia yli 100 hehtaarin tiloista on jo käyttänyt lehtilannoitteita. Yleisintä lehtilannoitteiden käyttö on sikatiloilla, yli 100 hehtaarin kasvinviljelytiloilla ja erikoiskasvitiloilla. Ahkerimpia lannoittajia ovat olleet sokerijuurikkaan viljelijät – jopa 85 prosenttia juurikkaan viljelijöistä käytti lehtilannoitteita.

Kun tarkastellaan tulevaisuutta ja lehtilannoitteiden käytön halukkuutta, niin lähes 90 prosenttia viljaa kauppaan myyvistä tiloista on harkinnut lehtilannoitteiden käyttöä.

Kysyttäessä tarkempia syitä lehtilannoituksen käyttöön tärkeimmäksi nousi parempi sato. Seuraavaksi tärkeimpänä syynä pidettiin ravinnepuutteiden ennaltaehkäisemistä ja korjaamista. Myös paremman laadun tavoittelu ja kasvun kiihdyttäminen nähtiin tärkeinä syinä lehtilannoitukseen.