huhtikuuta 22, 2020

Ensimmäisessä Lannoituksen tietoisku -webinaarissa syvennyttiin viljojen lannoitukseen

Yara järjestää kasvukauden edetessä Lannoituksen tietoisku -webinaareja. Tarkoituksena on jakaa viljelijöille ajankohtaista tietoa ja vastata yleisön kysymyksiin lannoituksesta. Ensimmäinen webinaari pidettiin tänä aamuna.

 

Ensimmäisen webinaarin aiheena oli poikkeuksellisen talven ja runsaiden sateiden vaikutus lannoituksen suunnitteluun. Tilaisuuteen osallistui yli 40 kuulijaa.

Varmista ravinteiden riittävyys kylvölannoituksessa

Erityisesti Lounais-Suomessa on saatu syksyn jälkeen poikkeuksellisen paljon vettä, käytännössä sulaan maahan. Tämä aiheuttaa ravinteiden huuhtoutumista karkeilta ja happamilta mailta sekä silloin, kun pellon multavuus on matala. Herkimmin huuhtoutuvia ravinteita ovat nitraattityppi, kalium, rikki ja boori. Siksi näihin tulee kiinnittää lannoituksessa eritystä huomiota. Yara Kotkaniemen kevään typpimittaus osoitti, että typpeä on nyt maassa alle 7 kg/ha, normaalin keskiarvon ollessa 20 kg/ha.

Pääravinteiden riittävyys tulee varmistaa jo kylvölannoituksessa viljavuuden mukaisella YaraMila-lannoitteella, koska kasvi tarvitsee kaikkia pääravinteita kasvukauden alussa nopeaan ja tasaiseen kasvuun. Hivenravinteet liikkuvat kasvissa huonosti, joten niiden saatavuuden voi varmistaa kasvukauden aikaisella YaraVita-lehtilannoituksena.
 

Tee nolla- ja maksimilannoitusruutu

Webinaarissa tutustuttiin tarkemmin mallasohran typen ottoon viime kesän N-prognoosin tuloksiin perustuen. Samalla muistutettiin nolla- ja maksimilannoitusruutujen hyödyistä typpilannoitusta arvioitaessa.
 
”Viljojen nolla- ja maksimilannoitusruudut antavat tietoa maasta vapautuvan typen määrästä sekä lisälannoituksen ajankohdasta. Niitä kannattaa tehdä kylvön yhteydessä useammalle lohkolle, jotta viljelijä saa kuvan peltojensa erilaisuudesta ja vuosien välisestä vaihtelusta”, webinaarissa puhunut Yaran viljojen ja öljykasvien kehityspäällikkö Anne Kerminen neuvoi.
 
Tulevista webinaareista tiedotamme jatkossakin Yaran nettisivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. Tervetuloa ensi kerralla mukaan!