huhtikuuta 09, 2020

Nurmien oikea lannoitusajankohta on ovella

Leuto talvi on hankaloittanut nurmien lannoitusajankohdan määrittämistä ainakin eteläisessä Suomessa. Yara Kotkaniemessä on kuitenkin jo aika lannoittaa.
Nurmen kasvu on jo käynnistynyt Kotkaniemessä kasvukaudelle 2020.
Nurmen kasvu on jo käynnistynyt Kotkaniemessä kasvukaudelle 2020.

 

Talvi on ollut leuto ja paikoin lumeton, eikä selkeää kevään merkkiä oikealle nurmien lannoitusajankohdalle ole ollut ainakaan eteläisessä Suomessa. Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla nurmien kasvuunlähtö on alkanut, maa on lumeton, sula, ei veden kyllästämä ja kantaa traktoria – on siis aika lannoittaa. Kokeissa aikaisella lannoituksella on saavutettu jopa yli 1 000 kg suurempi ensimmäinen kuiva-ainesato.

Nurmet ottavat kiivaassa kevätkasvussa ensimmäisten kahden viikon aikana jopa yli 70 kg typpeä hehtaarilta. Tähän kevätkasvun huumaan eivät lietteen ravinteet ehdi viileässä maassa mobilisoitua ja siksi lannoitus tulee tehdä sopivalla YaraMila- tai YaraBela-lannoitteella. Sekä heinä- että apilanurmet tulee lannoittaa keväällä riittävästi, 100 kg typpeä hehtaarille, sillä ensimmäisen sadon muodostaa nurmiseoksen heinälajit, jotka tarvitsevat typpeä kasvuunsa. Lietteen ravinteiden vapautumiseen menee kahdeksassa asteessa jopa neljä viikkoa, jolloin kasvukauden suurin satopotentiaali on menetetty.

Ensimmäinen sato on laadukkain ja maidontuotannossa sen vaste on paras. Pieni tai epäonnistunut ensimmäinen sato näkyy suoraan seuraavan talven maito- ja lihatilissä. Siksi puolet koko vuoden kuiva-ainesadosta tulisi olla ensimmäistä satoa.

Ensimmäisen sadon laatuun satsaaminen helpottaa ruokinnan suunnittelua talvella. Oikea korjuuajankohta varmistaa tavoitteellisen D-arvon ja ensimmäisen sadon korsipitoinen kasvusto takaa myös riittävän NDF-kuidun määrän. Suuren sadon myötä kivennäis- ja hivenainepitoisuus laimenee rehussa. YaraVita-lehtilannoitus varmistaa hyvän ruokinnallisen laadun ja on kokeissa tuonut 500–800 kg kuiva-aineen hehtaarikohtaisia sadonlisiä. Nurmille toimivin on lehtilannoitusyhdistelmä YaraVita Thiotrac 300 5 l/ha + YaraVita Amazinc tai YaraVita Mancozin 1-2 l/ha.

Muistilista nurmien kevätsadon lannoitukseen:

  • Älä viivyttele, aikainen lannoitus tuo lisää satoa
  • Käytä liete muille lohkoille, sen ravinteet eivät ehdi tukemaan kiivasta kevätkasvua
  • Typpeä 100 kg typpeä hehtaarille myös apilanurmille, apilat heräävät toiseen ja kolmanteen satoon
  • Varmista ruokinnallinen laatu ja suurin mahdollinen sato YaraVita-lehtilannoitteilla