elokuuta 31, 2020

Yara mukana jakamassa hyviä käytäntöjä lannoitelaivaushankkeessa

Hankkeen tavoitteena on vähentää merikuljetuksiin liittyviä päästöjä.

John Nurmisen säätiö koordinoi hanketta, jonka tavoitteena on vähentää lannoitteiden merikuljetuksiin liittyviä päästöjä Itämereen. Yara osallistuu hankkeeseen jakamalla hyviä käytäntöjä Yaran Uudenkaupungin satamasta.

Lannoitekuljetusten aiheuttama ravinnepäästöriski on nostettu esiin Itämeren suojelukomissio HELCOMissa. Lannoitelastauksissa ongelmana ovat muun muassa lannoitteiden pölyäminen, joutuminen mereen joko suoraan lastausvaiheessa tai satamien hulevesien mukana, sekä muut käytännöt, joissa pölyävä materiaali kulkeutuu ilman mukana ympäristöön. Lastiruumien lannoitepitoisten pesuvesien päästäminen mereen 12 merimailin päässä rannikosta on luvallista kansainvälisten sopimusten mukaan, koska niissä ei ole haitallisia aineita.

”Yaran Uudenkaupungin satamassa olemme panostaneet siihen, että laivojen lastauksen ja purun yhteydessä päästöt olisivat mahdollisimman pienet. Kysymys on yksinkertaisista käytännöistä, joiden avulla voidaan estää pölyäminen tai ravinteiden johtuminen veteen, kuten esimerkiksi katetut kuljetintunnelit ja laivojen pesuvesien vastaanotto ja toimitus eteenpäin käsittelyyn. Olemme erittäin mielellämme mukana jakamassa omia hyviä käytäntöjä ja samalla oppimassa muilta toimijoilta, toteaa tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää.

Lannoitekuljetusten määrällä mitattuna Itämeren alueen 13. suurin satama on Uusikaupunki. Yaran Uudenkaupungin tehtaiden yhteydessä on syväsatama, jossa käy 350 laivaa vuodessa ja jossa käsitellään 1,7 miljoonaa tonnia tuotteita ja raaka-aineita. Tehdas valmistaa vuodessa noin 1,3 miljoonaa tonnia lannoitteita, josta 85 % lähtee vientiin sataman kautta, ja 65 % jää Itämeren alueelle.

Lisätietoa:
Teija Kankaanpää, tehtaanjohtaja, Yara Uusikaupunki, puh. 050 568 6001

Lisätietoja hankkeesta:
https://johnnurmisensaatio.fi/hankkeet/lannoitelaivaus-hanke/