Ympäristönhoito tärkeä osa toimintaa

Ympäristön hyvinvointi huomioidaan Kotkaniemen tutkimuslaitoksella jokapäiväisessä työssä. Kotkaniemen pellot viljellään ympäristökorvausjärjestelmän ehtojen mukaisesti. Viljelyn tavoitteena on annettujen ravinteiden mahdollisimman hyvä hyödyntäminen, ja sen seurauksena suuren ja hyvälaatuisen sadon tuottaminen.

Viljely lähtee liikkeelle siitä, että maan rakenteesta huolehditaan ja samalla pidetään huolta pellon hyvästä kasvukunnosta ja vesitaloudesta. Viljavuustutkimuksen tuloksia seurataan tarkasti, jotta kaikkia ravinteita olisi riittävästi kasvien käytössä. Tasapainoisen lannoituksen apuna käytetään myös Yara Megalab -kasvianalyysia. Kasvukaudenaikainen lisälannoitus tehdään Yara N-Sensorilla tai YaraVita -lehtilannoitteilla.

Maan kasvukunnon ylläpito tärkeä osa viljelyä

Syksyinen kevytmuokkaus on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi Kotkaniemen savimailla. Tarkoituksena on maaperän orgaanisen aineksen lisääminen, ja sitä kautta viljelyvarmuuden parantaminen.

Syksyllä 2014 tutkimusaseman pelloilla tehtiin Salaojakeskuksen toimesta salaojakartoitus. Kartoituksen pohjalta laskuojien päitä uusitaan, salaojakaivoja tyhjennetään sekä veto-ojia perataan. Kaikki laskuaukot merkitään muovikepeillä huoltotöiden helpottamiseksi.

Umpeenkasvanutta rantaniittyä kunnostetaan

Enäjärveen rajoittuvalla rantaniityllä on laiduntanut kaksi kesää Hereford-karjaa. Nautojen tehtävä kesäisin on pitää Enäjärveen ulottuvan rehevän rantaniityn kasvillisuus kurissa. Vuosien mittaa pusikoitunut ja kasvillisuudeltaan korkeakasvuinen niitty on nyt huomattavasti avonaisempi. Avonaisempi maisema antaa tilaa uusille matalakasvuisille kasvilajeille ja varmasti myös uusille eliölajeille.

Kotkaniemen tutkimusasema on ollut tiiviisti mukana Enäjärven suojeluyhdistyksen kunnostamisprojekteissa. Näkyvimpinä toimenpiteitä ovat 1990-luvun alussa valuma-alueen kahden valtaojan päähän perustetut laskeutusaltaat ja kosteikkoalueet.

rantaniittyä kunnostetaan

Arboretumissa runsas lajisto

Kotkaniemen Vähämäen arboretum on perustettu vuonna 1974, jolloin ensimmäiset ulkomaiset puulajit istutettiin. Tällä hetkellä Vähämäen puulajipuistossa on noin 80 puu- tai pensaslajia tai -lajiketta. Alueen valtavat, yli kaksimetriset alppiruusut ovat vuosien aikana säväyttäneet monia luonnonystäviä.

Muokkauskoe

Muokkauskoe

Kotkaniemessä suoritetaan muokkauskoetta, jossa käytetään kolmea eri viljelymenetelmää Eri muokkausmenetelmät ovat olleet samoilla paikoilla jo niin pitkään, että maan rakenne on muuttunut.

Lue lisää