Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen katalyytin avulla

Typpihappo on välttämätöntä lannoitteiden valmistuksessa. Typpihapon sivutuotteena syntyy kuitenkin myös ilokaasua, joka on haitallinen kasvihuonekaasu. Yaran kehittämän teknologian avulla ilokaasu muutetaan ympäristölle vaarattomaksi.

Lannoitteiden valmistuksessa tarvitaan typpihappoa, jota valmistetaan polttamalla ammoniakkihappoa. Reaktiossa syntyy sivutuotteena myös ilokaasua (N2O), joka on luokiteltu kasvihuonekaasuksi hiilidioksidin, metaanin sekä otsonin lisäksi.

Ilokaasu aiheuttaa siis ilmaston lämpenemistä, mutta typpihappo on välttämätön lannoitteiden valmistuksen kannalta. Ilokaasun lämpenemisvaikutus on merkittävä – lähes 300-kertainen verrattuna hiilidioksidiin.

Yaran katalyytti muuntaa ilokaasun vaarattomaksi

Yara on kehittänyt ratkaisun, jonka avulla vähennetään tehokkaasti kasvihuonepäästöjä. Perinteistä teknologiaa käyttävät typpihappotehtaat ovat merkittävimpiä yksittäisiä ilokaasun tuottajia.

Kasvihuonepäästöjä vähentävä teknologia on otettu käyttöön useimmilla Yaran typpihappotehtailla. Yara Suomen kaikkiin kolmeen typpihappotehtaaseen katalyytti asennettiin vuonna 2009. Päästövähennys on 90 % yhtä tehdasta kohti.

Yaran katalyytti muuntaa ilokaasun ympäristölle vaarattomaksi

Yaran katalyyttiteknologiassa ilokaasun syntymistä vähennetään käyttämällä katalyyttimassaa ammoniakin polttokonttorissa. Katalyyttimassa koostuu pienistä lakritsin näköisistä keraamisista pelleteistä, jotka asennetaan polttokoriin jalometalliverkkojen alle.

Katalyyttejä asennetaan noin 1000–2000 kg prosessista ja korin rakenteesta riippuen.

Ammoniakki ja ilma reagoivat jalometalliverkon avulla muodostaen typen oksideja, myös ilokaasua. Prosessissa muut oksidit imeytetään veteen typpihapoksi, mutta ilokaasu ei katalyytin ansiosta imeydy.