Uudenkaupungin tehtaat

Toimipaikalla on neljä tuotantolaitosta – kaksi typpihappotehdasta ja kaksi lannoitetehdasta sekä voimalaitos. Tehtaiden päätuotteita ovat NPK-lannoitteet maatalouden käyttöön ja typpihappoa lannoitteiden raaka-aineeksi sekä teollisuuden käyttöön. Lisäksi tehtailla tuotetaan pieniä määriä kemikaaleja elektroniikkateollisuuden tarpeisiin.

Tehtaiden tuotantokapasiteetti tonnia / vuosi
Lannoitteet 1 300 000
Typpihappo 500 000

Sivutuotteet

Päätuotteiden lisäksi tuotannossa syntyy sivutuotteena energiaa, jota hyödynnetään monin eri tavoin:

  • Typpihappotehtaiden prosessilämpöä hyödynnetään omalla voimalaitoksella, jossa tuotetaan
    • Höyryä lannoitetehtaille
    • Sähköenergiaa omaan käyttöön
    • Kaukolämpöä sekä saaren rakennuksiin että kaupungin kaukolämpöverkkoon. 

Kuljetukset

Tuotteita ja raaka-aineita kuljetetaan rauta- ja maanteitse sekä laivoilla syväsataman kautta.

Rautatiekuljetukset 750 000 tonnia
Maantiekuljetukset 550 000 tonnia
Laivakuljetukset 1 600 000 tonnia

Uudenkaupungin lannoitteita toimitetaan sekä kotimaan tarpeisiin että noin 85 % vientiin.

Työllisyysvaikutus

Yara on Uudenkaupungin alueella merkittävä työnantaja. Yara Uudenkaupungin toimipaikka työllistää välittömästi noin 240 henkilöä ja välillisesti noin 900 henkilötyövuotta.

Välillinen työllisyysvaikutus perustuu KPMGn tekemään mallinnukseen. Työllistysvaikutus kuvaa työllisyysvaikutusta, joka syntyy kun suoraan ja välillisesti työllistetyt ihmiset ostavat ansaitsemillaan rahoilla tuotteita ja palveluita.

Katso Yaran avoimet työpaikat

 

Vastuullisuus

Yara Uudenkaupungin toiminta on sertifioitu ja DNV (Det Norske Veritas) on myöntänyt Yaralle seuraavat sertifikaatit:

  • ISO 9001 (Laatu)
  • ISO 14001 (Ympäristö)
  • OHSAS 18001 (Turvallisuus)

Yara on lisäksi sitoutunut seuraaviin ohjelmiin:

Lue lisää ympäristötyöstämme


Sidosryhmäyhteistyö

Yara tekee yhteistyötä mm. viranomaisten, Uudenkaupungin, lähialueen asukkaiden ja muiden lähialueen toimijoiden kanssa.