Yleiset työmaajärjestelyt

Ohjeistusta turvallisuuskäytännöistä sekä muista alueen yleisistä työmaajärjestelyistä.

Toimipaikan turvallisuusohjeet

Yaralla turvallisuus on tärkein prioriteetti kaikessa toiminnassa ja tavoitteena on nolla vahinkoa. Vaadimme turvallisuudessa enemmän kuin viranomaismääräykset edellyttävät ja periaatteena on, että vahingot ovat estettävissä ennakoivalla työllä ja jatkuvalla toimintatapojen parantamisella.

Löydät tietoa toimipaikkamme Safe by Choice -toimintamallista sekä turvallisuuden kultaisista säännöistä tästä linkistä >>

Edellytämme jokaiselta yhteistyökumppaniltamme sitoutumista yleisiin turvallisuusohjeisiimme, jotka ovat myös osa ostosopimuksiamme.

Turvallisuus (avaa Turvallisuusliite 13, pdf >>)
Turvallisuusohje (avaa Turvallisuusohje liite 13.1, pdf >>)

 

Liikenne ja pysäköinti

Liikenteen ja pysäköinnin osalta noudatetaan Uudenkaupungin toimipaikan ohjeita. Pysäköintipaikat on esitetty aluesuunnitelmassa, joka löytyy tältä sivulta. Alueelle ajamista varten tarvitaan erillinen ajolupa. Kaikkea turhaa ajamista ja pysäköintiä tehdasalueella on vältettävä.

 

Hätätilannevalmius

Toimintaohjeet onnettomuustilanteessa

Hälytyksen tekeminen: 

Tehdasalue on varustettu automaattisella hälytysjärjestelmällä. 
Paloilmaisimen havaitessa tulipalon tai palon alun, hälytystjärjestelmä laukeaa.

Hätätilanteessa hälytä aina apua puhelimella, jos se on mahdollista:

  • 112 (aluehälytyskeskus) -> Ilmoita paikaksi Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaat, Hangonsaari

  • 010 215 3333 (energiaosaston ohjaamo) 

  • Arkisin (klo 06:00-22:00) informoi tapahtuneesta myös Ukin pääporttia 010 215 3205

Hälytyksen voi myös tehdä painonapeilla. Painonapeista lähtee aina hälytys- ja paikkatieto aluehälytyskeskukseen ja energiaosaston ohjaamoon. Palohälytys tehdään punaisesta ja kaasuhälytys keltaisesta painonapista. 

Ensiapupisteitä on rakennusten sisääntulojen läheisyydessä sekä ohjaamoissa. 

 

Tapaturman sattuessa

Näin teet hätäilmoituksen:

Puhelimella numeroon 112 ja 010 215 3333 
Voit myös tehdä hätäilmoituksen hälytyspainikkeella, mutta varmista silloin hälytys myös soittamalla.

Kerro:

  • Kuka olet
  • Mitä on tapahtunut
  • Missä on tapahtunut
  • Onko ihmisiä vaarassa

Vastaa kysymyksiin. Älä sulje puhelinta ennen kuin saat luvan. 

 

Tehtaan defibrillaattorit (avaa liite, pdf) >>

 

Tehdasaluekartta

Avaa tehdasaluekartta tästä>>

 

 

Jätehuolto

Jätehuollossa Yaran toimintaa säätelevät jätelainsäädäntö, kunnalliset jätehuoltomääräykset, ympäristölupa ja sisäinen toimintajärjestelmä.

Jätelaki (646/2011) velvoittaa toimittamaan syntyvät jätteet ensisijaisesti uudelleenkäyttöön tai kierrätettäväksi ja toissijaisesti hyödynnettäväksi energiana. Loppukäsittely on vasta viimeinen vaihtoehto. Laki velvoittaa myös pitämään eri jätejakeet erillään, jotta edellä mainittu ensisijaisuus toteutuu.

Kaikkien Yaran ja urakoitsijoiden työntekijöiden velvollisuus on lajitella jätteet oikein. Väärinlajiteltuina jätteet aiheuttavat lisäkustannuksia ja voivat olla myös turvallisuusriski jätteiden jatkokäsittelyssä.

Tässä lyhennetyssä lajitteluohjeessa ovat Uudenkaupungin toimipaikalla syntyvät eri jätejakeet, jotka kerätään erilleen. Jätteiden yksityiskohtaisempi lajitteluohje ja keräyspaikkojen kartat ovat vuosittain päivittyviä dokumentteja, uusimman ohjeen saa Yaran ympäristötiimiltä. Avaa jätteiden lajitteluohjeet tästä >>

 

Ennakkotarkastukset

Sähkötyökalut ja nostoapuvälineet tulee olla tarkastettu ennen töihin tuloa. Sähkötyökalujen tarkastusleiman väri vaihtelee vuosittain. Urakoisija on velvollinen itse tarkastamaan sähkötyökalut. Sähkötyökalujen tarkastuspöytäkirjat pitää olla tarvittaessa esitettävissä Yaralle.

Nostovälineet ja nostoapuvälineet tulee tarkastaa vuosittain.

 

Sisäinen kuljetus, trukkipalvelut 

Yaran hallussa olevaa kuljetuskalustoa, trukkeja ja pyöräkuormaajaa saa käyttää vain Yaran oma henkilökunta. 

 

Toiminta varaosavarastoissa

Varaosavarastoissa asioitaessa on materiaalin hakijan käytössä oltava työmääräimen numero tai työmääräin, jolle varastosta otto kohdistetaan.

Vastaanottavan yrityksen ollessa Yaran aliurakoitsija, rahtikirjassa tulee olla ehdottomasti mainittu Yara Suomi Oy:n toimipisteessä työskentelevä yhteyshenkilö puhelinnumeroineen materiaalin tunnistamisen helpottamiseksi. Avaa tästä Liite 12 Lähetys-, pakkaus- ja merkintäohjeet (pdf) >>

Varaston aukioloajat: arkisin klo 7-15.30.
Yhteydenotot: varasto.uusikaupunki@yara.com