Turvallisuus Kokkolan tehtailla

Yaralla turvallisuus on tärkein prioriteetti kaikessa toiminnassa ja tavoitteena on nolla vahinkoa. Vaadimme turvallisuudessa enemmän kuin viranomaismääräykset edellyttävät ja periaatteena on, että vahingot ovat estettävissä ennakoivalla työllä ja jatkuvalla toimintatapojen parantamisella.

Safe by Choice -toimintamalli

Yarassa on lanseerattu Safe by Choice -toimintamalli, joka kehittää turvallisuuskulttuuria.
Lähtökohta on, että turvallisuus on valintamme ja jokainen toimipaikalla työskentelevä on vastuussa turvallisuudesta. Koko henkilöstö on sitoutunut tavoittelemaan tapaturmatonta työyhteisöä.

Yaran turvallisuusperiaatteet:

1. Vahingot ja onnettomuudet ovat estettävissä. Turvallisuus on toimintamme edellytys ja lähtökohta.

2. Johtajat ja esimiehet ovat vastuussa:

 • Riskien pienentämisestä niin pieneksi kuin mahdollista
 • Turvallisuusohjeistuksien ja -tavoitteiden asettamisesta sekä sovittujen toimenpiteiden toteuttamisesta ja seurannasta. 
 • Toimintamallien ja ohjeiden noudattamisesta sekä jatkuvan parantamisen kehittämisestä myös turvallisuuden osalta
 • Turvallisen työnteon kouluttamisesta työntekijöille

3. Työntekijät ja urakoitsijat ovat vastuussa:

 • Riittävästä osaamisestaan turvalliseen työntekoon
 • Turvallisuusohjeistusten ja sääntöjen noudattamisesta 
 • Riskikäyttäytymisen tunnistamisesta sekä omassa että muiden toiminnassa ja turvallisten käyttäytymismallien vahvistamisesta
 • Läheltä piti -tilanteiden ja vaarallisten työolosuhteiden välittömästä korjaamisesta, raportoinnista ja seurannasta

4. Turvallinen työskentely on kaikkien vastuulla

Turvallisuuden kultaiset säännöt

Kaikissa Yaran toimipisteissä noudatetaan turvallisuuden kultaisia sääntöjä.
Lue turvallisuuden kultaiset säännöt 

Kokkolan turvallisuusperehdytykset

Ennen työskentelyn aloittamista, kaikkien Yaran alueelle saapuvien on suoritettava Yara Kokkolan turvallisuusperehdytys, joka on voimassa yhden vuoden. Ensimmäinen suorituskerta on aina suoritettava lähiopetuksena. Turvallisuusperehdytyksiä pidetään säännöllisesti, tiedon niistä saat yhdyshenkilöltäsi. 

Turvallisuusperehdytyksen kertauksen voit suorittaa Yaran verkko-oppimisympäristössä

Rekisteröitymis- ja suoritusohjeet saat tarvittaessa omalta esimieheltäsi tai Yaran yhteyshenkilöltäsi.

Koska toimimme Kokkolan suurteollisuusalueella (KIP), vaaditaan alueelle tulevilta myös KIP:n turvallisuuskoulutus (voimassa 2 vuotta). KIP:n turvallisuuskoulutuksen voi käydä verkko-oppimisympäristössä osoitteessa: https://turvallisuustentti.kip.fi/.

Henkilönsuojainvaatimukset

Yara Kokkolassa työskenneltäessä on aina käytettävä vähintään seuraavia henkilönsuojaimia:

 • Heijastava työvaatetus
 • Suojakypärä
 • Turvakengät (umpinaiset)
 • Tiiviit suojalasit 
 • Työhön soveltuvat käsineet
 • Kuvallinen ja veronumerolla varustettu henkilökortti

Lisäsuojainten tarve määräytyy tekemäsi työn ja työskentelyalueen perusteella. Tarvittavia lisäsuojaimia voivat olla esimerkiksi putoamissuojaus ja kemikaalisuoja-asu.

Toiminta vaaratilanteissa

Mahdollisia onnettomuustilanteita varten on tehty turvallisuusselvityksiin perustuvat pelastussuunnitelmat, jotka on toimitettu viranomaisille. Työntekijöille, urakoitsijoille ja lähialueen kotitalouksille on laadittu Kokkolan suurteollisuusalueen yhteinen turvallisuustiedote.

Turvallisuustiedotteessa kerrotaan Kokkolan suurteollisuusalueen yritysten toiminnasta, alueella käytettävien kemikaalien vaaroista ja oikeista toimintatavoista onnettomuustilanteissa.

Lue turvallisuustiedote

 

Kokkolan tehtaat
Kokkolan tehtaat

Kemirantie 1

P.O. Box 74

67101 Kokkola