Kokkolan tehtaat

Yara valmistaa Kokkolassa noin 200 000 tonnia rehufosfaatteja ja noin 220 000 tonnia kaliumsulfaattia vuodessa. Lisäksi tehtailla varastoidaan ja toimitetaan ammoniakkia ja fosforihappoa. Rehufosfaatteja käytetään eläinrehujen raaka-aineina. Kaliumsulfaattia käytetään lannoitteiden valmistamiseen tai sellaisenaan lannoitteena.

Kokkolan tehtaat

Tuote Tuotantokapasiteetti tonnia/vuosi
Kaliumsulfaatti 220 000
Rehufosfaatit 200 000

Sivutuotteet

Päätuotteiden lisäksi tuotannossa syntyy sivutuotteita, joita hyödynnetään monipuolisesti:

  • Suolahappo: 80 000 tonnia
  • Hiilidioksidi (CO2): rehufosfaattituotannossa syntyvää hiilidioksidia toimitetaan nesteytettäväksi Woikoskelle

Kuljetukset

Tuotteita ja raaka-aineita kuljetetaan rauta- ja maanteitse sekä laivoilla.

Rautatiekuljetukset 300 000 tonnia
Laivakuljetukset 650 000 tonnia

Vastuullisuus Yara Kokkolan tehtailla

Yara Kokkolan toiminta on sertifioitu ja DNV (Det Norske Veritas) on myöntänyt toimipaikalle seuraavat sertifikaatit:

  • ISO 9001 (Laatu)
  • ISO 14001 (Ympäristö)
  • ISO 45001 (Työterveys- ja turvallisuus)
  • GMP+ B1 (rehuturvallisuus)

Yara on lisäksi sitoutunut seuraaviin ohjelmiin:

Sidosryhmäyhteistyö

Yara tekee yhteistyötä mm. viranomaisten, Kokkolan suurteollisuusalueen toimijoiden, lähialueen asukkaiden ja muiden lähialueen toimijoiden kanssa. Yara tekee tiivistä yhteistyötä Kokkolan suurteollisuusalueen (KIP) muiden toimijoiden kanssa osallistumalla mm. alueen eri työryhmien toimintaan.

Kokkolan tehtaat
Kokkolan tehtaat

Kemirantie 1

P.O. Box 74

67101 Kokkola