Artikkeli
huhtikuuta 14, 2023

Yara osallistuu ilmastonmuutoksen ja ruoantuotannon haasteiden ratkaisemiseen

Tuoreen IPCC:n raportin mukaan ilmasto jatkaa lämpenemistään ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan välittömiä ja voimakkaita päästövähennyksiä.


Yara osallistuu ilmastonmuutoksen ja ruoantuotannon haasteiden ratkaisemiseen
Yara osallistuu ilmastonmuutoksen ja ruoantuotannon haasteiden ratkaisemiseen

Maa- ja metsätaloudessa on suuri potentiaali vähentää päästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta, mutta samalla ruoantuotanto täytyy turvata, jotta maailman kasvavalle väestölle saadaan tuotettua ruokaa.

Myös Suomessa viljelijöiden työ on vaikeutunut sään ääri-ilmiöiden lisäännyttyä.

Kasvinravitsemuksen osaajana Yara haluaa omilla toimillaan osallistua ilmastonmuutoksen ja ruoantuotannon haasteiden ratkaisemiseen ja Yaran strategisena tavoitteena onkin luontopositiivisen ruoantuotannon edistäminen.

Edistämme luontopositiivista ruoantuotantoa vähentämällä päästöjä lannoitetuotannossa sekä tarjoamalla viljelijöille tuotteita, digitaalisia työkaluja, tutkimusta ja neuvontaa, joiden avulla:

  • parannetaan viljelyn resurssitehokkuutta ja tuottavuutta
  • vähennetään peltojen vesistö- ja ilmapäästöjä
  • parannetaan maan kasvukuntoa ja hiilensidontaa
  • lisätään luonnon monimuotoisuutta

Ratkaisu kestävästi tehokkaaseen viljelyyn on hyvä sato. Hyvä sato vähentää peltoalan tarvetta, jolloin maata vapautuu ennallistamiseen ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseen. Hyvä sato vähentää myös ravinteiden huuhtoutumisriskiä, pienentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa viljelyn kannattavuutta.

Hyvän sadon edellytys on maaperän hyvä kasvukunto ja riittävä ravinnetaso. Yara Suomen tehtailla tuotetaan matalan hiilijalanjäljen lannoitteita, joissa on kaikki kasvien tarvitsemat ravinteet oikeassa muodossa ja oikeassa suhteessa. Yara kehittää myös fossiilivapaita lannoitteita, joissa maakaasusta saatava vety korvataan fossiilittoman energian avulla tuotetulla vihreällä vedyllä.

Lue lisää luontopositiivisuudesta Yaran tuoreesta vastuullisuusraportista.