Feeding the Future -seminaari

Suurimpia globaaleja haasteita tänä päivänä on tuottaa ruokaa nopesti ja kestävästi alati kasvavalle väestölle ympäristö ja luonnonvarojen käyttö huomioon ottaen. Tämä haaste vaikuttaa myös Suomen ruokaketjun toimijoihin.

Feeding the Future on kahden vuoden välein järjestettävä seminaari, jonka tavoitteena on kestävän ruoantuotannon kehittäminen sekä ruokaketjun toimijoiden kokoaminen saman pöydän ääreen keskustelemaan globaaleista haasteista sekä niiden vaikutuksista suomalaiseen ruoantuotantoon. Seminaari järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013.

Seminaari 2017

Vuoden 2017 Feeding the Future järjestettiin Finladia-talolla marraskuussa, ja sen aiheena oli ravinteiden kierrätys sekä ruoan tuottaminen kannattavasti ja kestävästi.

Etu-Heikkilän tilalla peltojen kasvukuntoa vaalitaan

Viljelijä Kalle Vuori kertoo, että Etu-Heikkilän tilalla tavoitteena on korjata isoja sekä laadukkaita satoja, kestävästi ja kannattavasti. Paula Tukonen painottaa, että puhdas ruoka on tärkeää, ja on kunnia asia, että tilalta lähtee viljaa elintarvikeketjuun ympäristöystävällisesti.

Hyvä sato kierrätys- ja mineraalilannoitteilla

Raimo Kauppila kertoo, että tutkimusten mukaan kierrättyslannoitteilla on täydennettävä mineraalilannoitteita hyvän sadon saamiseksi.

Tutustu Feeding the Future -esityksiin

Esa Laurinsilta ja Jari Pentinmäki: UPM:n ja Yaran yhteinen kierrätysravinnehanke

Yara ja UPM ovat käynnistäneet ravinteiden kierrätystä edistävän hankkeen, jossa metsäteollisuuden sivuvirrasta kehitetään kierrätyslannoite. Hankkeen puolivälitulosten mukaan kehitteillä olevalla kierrätyslannoitteella sato oli lähes kolmanneksen suurempi kuin pelkällä lietteellä, mutta viidenneksen pienempi kuin mineraalilannoitteilla.

Katso esitys

 

Markku Ollikainen: Kipsin käyttö vesiensuojelussa

Yara Siilinjärven kipsi alentaa fosforihuuhtoumaa lähes 50 prosenttia. Myös viljelijöiden käyttökokemukset kipsistä ovat olleet hyvät.

Katso esitys

 

Juha Liespuu: Lannoitus kasvin tarpeen mukaan

Tutkimusten mukaan kierrätysravinteet ovat hitaammin kasvien käytettävissä. Suomessa kasvi tarvitsee ravinteet heti kasvukauden alussa, joten täydennyslannoitus mineraalilannoitteilla on tärkeää. 

Katso esitys

 

Jarkko Arrajoki: Kierrätyslannoitteiden käyttö elintarviketeollisuudessa

Fazer haluaa edistää kestävien viljelymenetelmien käyttöä yhteistyössä viljelijöiden ja muiden arvoketjun toimijoiden kanssa. Katso tästä Jarkko Arrajoen (Fazer Mylly) esitys Yaran Feeding the Future seminaarissa.

Katso esitys

 

Liisa Pietola: Kierrätyslannoitteet ja vesiensuojelu

Orgaanisista aineista ravinteet vapautuvat kasvukauden lämpötilan ja kosteuden mukaan mikrobitoiminnan tuloksena ja haasteena on ravinteiden vapautumisen ajoitus.

Katso esitys

 

Petri Kapuinen: Täydennyslannoituksella hyöty irti kierrätysravinteista

Kierrätysravinteiden, niin lannan kuin orgaanisten lannoitevalmisteidenkin, täysimääräinen hyväksikäyttö edellyttää täydennyslannoitusta mineraalilannoitteina. 

Katso esitys