YaraVita Magtrac nostaa nurmirehun magnesiumpitoisuutta

Nurmirehun matala magnesiumpitoisuus on muodostunut ongelmaksi eri puolilla Suomea erityisesti kasvukauden kuivuuden seurauksena. Kuivissa oloissa kasvi tarvitsee runsaasti kaliumia vesitalouden säätelyyn. Runsas kaliumin otto puolestaan syrjäyttää magnesiumin. Korkeita nurmirehun kaliumpitoisuuksia on mitattu kuivuuden seurauksena hyvin laajoilla alueilla, ei ainoastaan korkean viljavuuskaliumin omaavilla nurmilohkoilla. Kaliumin lisäksi maan korkea kalsium-, mangaani- ja NH3-pitoisuus sekä matala pH heikentää kasvin magnesiuminottoa.

Magnesiumpitoinen lannoite ei yksin riitä

Viime kasvukaudella testattiin erilaisia magnesiumlannoitus-strategioita kolmessa kokeessa Yaran pilottitiloilla Iitissä ja Reisjärvellä.

Iitissä maan viljavuuskalium oli välttävä, kalsium ja magnesium tyydyttävä. Peltolohkon Mg/K- ja Mg/Ca-suhteet olivat hyvät. Tästä huolimatta nurmirehun magnesiumpitoisuus oli liian alhainen 1,5 g Mg/kg ka ja tilalla esiintyi kivennäisrehutäydennyksistä huolimatta poikimahalvaustapauksia.

Kerranteellisessa kokeessa testattiin maan kautta ja lehtilannoitteena lisätyn magnesiumin tehokkuutta erilaisilla lisäysmäärillä. Korkeimmillaan maan kautta lisättiin magnesiumia yli 7x määrä eli noi 35 kg/ha markkinoilla olevien lannoitevalmisteisiin verrattuna.

Kilpailu magnesiumin ja muiden ravinteiden oton välillä on kova ja siksi pelkästään lannoiterakeessa lisätty magnesium ei nostanut nurmirehun pitoisuutta, ellei lisäysmäärä ole erittäin korkea.

YaraVita Magtrac – käsittely tulee tehdä kaksi viikkoa ennen sadonkorjuuta

Parhaat tulokset saavutettiin molemmilla paikkakunnilla YaraVita Magtrac 5 L/ha lehtilannoituksella, kun ruiskutus tehtiin kaksi viikkoa ennen sadonkorjuuta.

Nurmirehun magnesiumpitoisuus nousi YaraVita Magtrac-lehtilannoituksella molemmilla koepaikoilla noin 0,2 g/kg ka. Iitissä nurmirehun magnesiumpitoisuus nousi 1,5 → 1,7 g/kg ka, kun lannoitus toteutettiin YaraMila Y3 Hiven + YaraVita Magtrac 5 L/ha. Samalla pystyttiin laskemaan nurmirehun K/(Ca+Mg) ekvivalenttisuhde tavoitetasolle, alle 2,2. Ilman magnesiumlannoitusta K/(Ca+Mg) – ekvivalenttisuhde oli 2,4 ja YaraMila Y3 Hiven + YaraVita Magtrac 5 L/ha käsitellyssä koejäsenessä 1,8.

 

Osallistu kilpailuun ja voita YaraVita-lehtilannoitteita!

Osallistu kilpailuun ja voita YaraVita-lehtilannoitteita!

Osallistu kilpailuun ja voita YaraVita-lehtilannoitteita itselle ja kaverille! Palkintona arvotaan yhteensä kolme YaraVita-tuotepakettia itselle ja kaverille (yhden paketin arvo 2 x 500 €). Arvonta suoritetaan kampanja-aikana joka toinen viikko, jolloin arvotaan yksi voittajapari. Voittajat saavat valita tuotteet YaraVita-valikoimasta. Kampanja-aika 14.1.-28.2.2022.

Osallistu tästä