YaraVita MAGTRAC ja YaraVita THIOTRAC –lehtilannoitteet lisäsivät nurmisatoa ja tehostivat typenkäyttöä tilakokeessa

Yara on testannut kolmen kasvukauden ajan nurmirehun magnesium-pitoisuuden nostoa peltolohkolla, jonka viljavuuskalium ja -magnesium ovat tyydyttävässä luokassa, viljavuuskalsium hyvä. Koetoimintaan ryhdyttiin tilalla esiintyneiden yllättävien poikimahalvaustapausten vuoksi. Kuivina kasvukausina nurmirehun kivennäistasapaino muuttuu ja nurmet ottavat suuria määriä kaliumia, mikä puolestaan syrjäyttää magnesiumia. Tällöin myös nurmirehun ekvivalenttitasapaino nousee liian korkeaksi.

Kolme erilaista kasvukautta

Kolmeen koevuoteen mahtui kaksi kuivaa kevättä 2020 ja 2021 sekä yksi, voisi sanoa, "normaalimpi" kevät 2022. Tulokset kertovat kasvukausien erilaisuuden aiheuttamista muutoksista nurmirehun kivennäis- ja hivenainepitoisuuksiin.

Kuivina keväinä YaraVita MAGTRAC-lehtilannoitus kaksi viikkoa ennen sadonkorjuuta laski ekvivalenttitasapainon korkeasta 2,4 -> tavoitetasolle 2,1 sekä nosti nurmirehun magnesiumpitoisuutta 0,2 g/kg ka. Kokeissa testattiin magnesiumlisäystä myös maan kautta, mutta jopa 34 kg Mg/ha ei nostanut nurmirehun pitoisuutta.

Viime keväänä nurmet eivät kärsineet ankarasta kuivuudesta ja niinpä myös nurmirehun kalium-pitoisuus oli tavoitetasolla eli alle 30 g/kg ka.

Sadonlisä ja parempi typenkäytön tehokkuus

Kasvukauden alkaessa oli maa koelohkolla hyvin kosteaa ja vielä sadonkorjuun aikaankin maassa oli maasensoreiden perusteella riittävästi kosteutta. Riittävä maan kosteus mahdollisti normaalin ravinteiden oton ja nurmirehun kivennäis- ja hivenainepitoisuus oli tavoitetasolla.

Koelohkolta korjattiin suuri ensimmäinen nurmisato, jonka raakavalkuaispitoisuus oli hyvällä tasolla. Maasta vapautui nollaruudulla jopa 70 kg N/ha, mikä varmisti typen riittävyyden sekä nurmisadon että raakavalkuaisen muodostumiseen.

YaraVita THIOTRAC 5 L/ha lehtilannoitus tehtiin normaalisti nurmen ollessa 15-20 cm korkeaa ja YaraVita MAGTRAC 5 L/ha kahta viikkoa ennen sadonkorjuuta. Molemmat YaraVita-käsittelyt tuottivat sadonlisää ja paransivat typenkäytön tehokkuutta (kuva 1).

YaraVita MAGTRAC nosti nurmisatoa +630 kg ka/ha ja YaraVita THIOTRAC jopa 960 kg ka/ha. Typenotto lisääntyi vastaavasti YaraVita MAGTRAC:illa 7 %:a ja YaraVita THIOTRAC:llä 10 %.

Tulosten perusteella voidaan todeta YaraVita MAGTRAC-lehtilannoitteen toimineen kuivina vuosina nurmisadon kivennäis- ja hivenainetasapainon varmistajana ja tuoneen ’normaalimpana’ keväänä lisää nurmisatoa ja parantaneen typenkäytön tehokkuutta.

Kuva 1. YaraVita MAGTRAC 5 L/ha (kaksi viikkoa ennen sadonkorjuuta) ja YaraVita THIOTRAC 5 L/ha (pensomisvaiheessa) lisäsivät nurmisatoa ja paransivat typenottoa. Tilakokeen nurmilohkon maalaji HtMr, viljavuuskalium ja -magnesium tyydyttävä, viljavuuskalsium hyvä. Iitti, 2022.