Kiitos, olemme vastaanottaneet vastauksesi!


Oikeat vastaukset näet tässä:

1. YaraSuna™ BOREA auttaa boorinpuutoksesta kärsiviä metsiä. Miten boorinpuutos ilmenee puissa?

Kohdat 1 ja 4 oikein, eli boorinpuutos ilmenee puissa monilatvaisuutena ja pituuskasvun tyrehtymisenä.

2. Miksi metsänlannoitus on kannattavaa?

Kohdat 1, 3 ja 4 oikein. Metsänlannoitus on tuottava sijoitus, joka lisää puuston kasvua hyvin hoidetussa metsässä merkittävästi. Lannoitus myös lisää myös marja- ja sienisatoja. Lannoitus on lisäksi ilmastoteko, koska kasvava metsä toimii hiilinieluna. Lannoitus myös lisää metsän terveyttä. Ravinnepuutoksia paikkaava tuhkalannoitus vaikuttaa jopa 30 vuotta. Terve metsä kestää paremmin taudinaiheuttajia ja tuholaisia.

3. Mikä on metsälle tarkoitettujen YaraSuna-kierrätyslannoitteiden pääraaka-aine?

Kohta 3 on oikein. Bioenergian tuotannossa syntyvät, puhtaat ja ravinnerikkaat tuhkat. Laadukas, metsäekosysteemistä lähtöisin oleva raaka-aine tekee tuotteista turvallisia luonnolle ja käyttäjille.

4. Miten lannoitus vaikuttaa puun laatuun ja metsän kasvuun?

Kohdat 1,2 ja 4 ovat oikein. Kasvatuslannoitus lisää metsän elinvoimaisuutta ja korjaa metsämaan ravinnetasapainoa sekä lisää puuston neulasmassaa. Kasvatuslannoituksen aiheuttama puuston kasvunlisäys sitoo nettona noin 11 000 kiloa hiilidioksidia hehtaarille, joka on samaa tasoa kuin suomalaisen ihmisen tuottama hiilijalanjälki vuodessa. Lannoittamalla kasvatat järeää ja arvokasta tukkipuuta.

5. Kaikki kohdat oikein! Hyvä muistisääntö lannoitteiden valinnassa on: "Tuhkaa turvemaille, typpeä kivennäismaille, booria molemmille tarpeen mukaan​".​ Tuhka ja boorilannoitus ovat terveyslannoituksia​. Typpilannoitukset ovat kasvatuslannoituksia.

Palaa takaisin sivustolle