Artikkeli
kesäkuuta 20, 2023

Kasvu on ravinteiden yhteispeliä – lannoita tasapainoisesti ja kasvukauden mukaisesti

Lannoittamalla tasapainoisesti takaat kasvustolle hyvät sadontuoton edellytykset ja huolehdit pidemmällä aikavälillä peltojesi viljavuuden ja sadontuottokyvyn säilymisestä.


Kasvu on ravinteiden yhteispeliä – lannoita tasapainoisesti ja kasvukauden mukaisesti
Kasvu on ravinteiden yhteispeliä – lannoita tasapainoisesti ja kasvukauden mukaisesti

Tasapainoisella lannoituksella tarkoitetaan kasvien tarpeisiin oikeiden ravinnesuhteiden varmistamista, jolloin viljelykasvit menestyvät erityisissä, pohjoisissa viljelyoloissamme. Samalla palautetaan maahan sadon mukana poistuvia ravinteita.

Tehokasta ravinteiden käyttöä tasapainoisella kasvinravitsemuksella

Lannoitteen ravinteet käytetään tarkasti sadonmuodotukseen, kun oikea määrä ravinteita levitetään oikeaan aikaan ja paikkaan, eivätkä muut kasvutekijät tai ravinnepuutteet rajoita kasvua. Myös ympäristön ja talouden kannalta hyvä sato ja ravinteiden käytön tehokkuuden paraneminen ovat perusteltuja ja tavoiteltavia. Vaikka usein puhutaankin vain typen käytön tehokkuudesta, on sillä selvä yhteys muihin lannoituksessa käytettyihin ravinteisiin, kuten fosforiin, kaliumiin ja rikkiin, joiden on lannoituskokeissa todettu lisäävän typenkäytön tehokkuutta ja satoa.

YaraMila-lannoitteiden ravinnekoostumus vastaa tasapainoisesti eri kasvien ravinnetarpeita. Typen, fosforin ja kaliumin lisäksi niissä on rikkiä ja magnesiumia sekä hivenravinteita kuten booria, sinkkiä ja seleeniä.

Jaettu lannoitus on osa tasapainoa

Toinen ulottuvuus tasapainoisen lannoituksen tarkasteluun on kasvinravitsemuksen suhteuttaminen kasvukauden satonäkymiin. Kasvukausien olosuhteiden kehitys yhä arvaamattomampaan suuntaan korostaa jaetun lannoituksen merkitystä typpimäärän optimoinnissa erityisesti yksivuotisilla viljelykasveilla, kuten kevätviljoilla. Jaetun lannoituksen perustana on kylvölannoitus, jossa huolehditaan riittävästä fosfori- ja kaliumlannoituksesta, mutta osa kasvukauden typpimäärästä säästetään levitettäväksi myöhemmin lisälannoituksena.

Kasvukauden typentarpeeseen vaikuttavat olennaisesti satopotentiaalia määrittävät olosuhteet. Lisäksi maan typpivaroista mineralisoituva typpimäärä vaihtelee vuosittain ja voi vaikuttaa tarvittavaan lisälannoitusmäärään. Yara tarjoaa ratkaisuja kasvukauden typentarpeen määrittämiseen ja typpilannoituksen kohdentamiseen. Esimerkiksi Atfarm-satelliittipalvelu on monipuolinen ja Yaran asiakkaille maksuton työkalu täsmälannoitukseen ja kasvustojen tarkkailuun.