Yaran lannoitteiden turvallisuus koostuu useista tekijöistä

Yaran lannoitteiden turvallisuusvaatimukset ja -ohjeistukset kattavat koko ketjun lannoitteiden valmistuksesta ja kuljetuksesta aina turvalliseen varastointiin ja käyttöön maatiloilla. Yara noudattaa toiminnassaan eurooppalaisen lannoitevalmistajien kattojärjestön Fertilizer Europen tuotevastuullisuusohjelmaa. Kansainväliset ISO-laatustandardit ohjaavat lannoitevalmistusta varmistaen osaltaan viljelijöille tuoteselosteen mukaisen ja turvallisen lopputuotteen sekä määrittelevät tuotantoon liittyvät työturvallisuus- ja ympäristövaatimukset.

Yaran lannoitetuotannossa noudatetaan kansainvälisesti tunnettuja laatu- ja toimintajärjestelmästandardeja, joiden vaatimustenmukaisuuden arvioi määrävälein ulkopuolinen riippumaton DNV-GL sertifiointilaitos. ISO9001:n mukainen laadunhallintajärjestelmä auttaa varmistamaan viljelijälle tuoteselosteessa ilmoitetun lannoitteen koostumuksen.  ISO14001 standardi puolestaan määrittelee Yaran lannoitetuotannon ympäristöhallintajärjestelmän vaatimukset.   

ISO-laatustandardien noudattamisen ohella Yaran lannoitevalmistuksen muillakin prosesseilla varmistetaan, että lannoitteen käyttö on viljelijälle turvallista. Tästä hyvänä esimerkkinä on seleeni, jonka lisäys suoritetaan lannoiterakeen valmistuksen yhteydessä märkämassaan, eikä pinnoituksen kautta rakeen pintaan. Valmistusmenetelmä varmistaa seleenipitoisuudeltaan tarkasti hallitun lopputuotteen (Ruokavirasto 2020, Lannoitevalmisteiden tuotevalvonnan analyysitulokset 2019).   

Yara päivittää myös tulevan syksyn aikana lannoitesäkkien pakkausmerkintöjä uuden REACH-asetuksen mukaiseksi. Päivitys tulee näkymään uutena varoitusmerkkinä ja vaaralausekkeina.

Lue lisää lannoiteturvallisuudesta