Viikot 25–26

Keväällä 100 kg typpeä saaneen ohran kasvu on ollut hitaampaa kuin korkeamman lannoituksen saaneiden koejäsenten, joten ne kannattaa nyt lisälannoittaa.

Viikko 25

Kuluneen viikon aikana ohran lippulehti on tullut näkyviin (BBCH 39) ja typen otto oli 15 kg/ha. Suurimmilla typpitasoilla (140 ja 180 kg/ha) ohran maanpäälliseen osaan on sitoutunut 80 kg typpeä.

100 kg typpeä keväällä saaneen koejäsenen kasvu on ollut hitaampaa kuin korkeamman lannoituksen saaneiden, eli keväällä annettu lannoitemäärä on sitoutunut kasvustoon ja juuriin.

Nyt on aika antaa lisälannoitus 100 kg typpeä keväällä saaneelle kasvustolle. Tässä vaiheessa annettu lisätyppi- ja rikkilannoitus nostaa satoa, ja sillä varmistetaan myös suuri kehittyvien jyvien lukumäärä.

Lisälannoitukseen sopivat YaraBela-lannoitteet. Korrensääde- ja tautiaineruiskutukseen voi lisätä YaraVita-lehtilannoitetta hivenravinteiden riittävyyden varmistamiseksi. Tarkasta seoskumppaneiden yhteensopivuus ennen ruiskutusta.

Viikko 26

Ohra tuli tähkälle viikolla 25, joten kasvuston typpimäärää ei voi enää mitata Handheld-sensorilla.