Artikkeli
huhtikuuta 05, 2024

Antti Elovaara Kiuruvedeltä käyttää Atfarm-täsmälannoituspalvelua

Elovaaran tila sijaitsee Kiuruvedellä Remeskylässä. Viljelyksessä on 570 hehtaaria peltoa, joista 450 hehtaaria on säilörehunurmea ja 120 hehtaaria on viljalla. Tilalla on 1800 nautaa loppukasvatuksessa. Tilakokonaisuus sijaitsee laajojen peltoaukeiden keskellä Pohjois-Savon sydämessä.


Antti Elovaara Kiuruvedeltä käyttää Atfarm-täsmälannoituspalvelua
Antti Elovaara Kiuruvedeltä käyttää Atfarm-täsmälannoituspalvelua

Elovaaran tilalle saapuessa saa ensivaikutelman erittäin siististä ja modernista, suuresta ja vaikuttavasta tuotantoyksiköstä. Naudat kurkistelevat uteliaasti pihatostaan tervehtien tulijaa. Eläimet ovat hyvinvoivia. Elovaaran tila toimii HKScanin Zero Carbon -pilottitilana, joissa tutkitaan ja kehitetään ilmastoystävällistä alkutuotantoa yhdessä sopimustuottajien kanssa. Tilalla on käytössä myös oma, vuonna 2022 käyttöön otettu biokaasulaitos ja energian suhteen tila onkin nykyään omavarainen. Elovaaran tilan lannasta ja energian käytöstä syntyvä hiilijalanjälki pieneni merkittävästi biokaasulaitosinvestoinnin vaikutuksesta. 


Palkitsevaa yhteistyötä kumppaneiden kanssa

Yara on tehnyt yhteistyötä Elovaaran tilan kanssa jo vuodesta 2019. Yhteistyöhön on kuulunut mm. Atfarm-täsmälannoituspalvelun kehittämistä ja tilakokeita Yaran lannoitteilla. Tilalla on testattu mm. YaraVita-lehtilannoitteita sekä karjanlannan täydennyslannoitukseen kehitettyä YaraBela RIKKISALPIETARIa. Biokaasulaitoksen mädäte on arvokasta kierrätyslannoitetta, jonka lannoitusominaisuuksia verrataan kesän kokeissa perinteiseen lietteeseen. Miten mädätteen ravinteet tulee täydentää, jotta typenkäytön tehokkuus olisi mahdollisimman korkea? Jo ensimmäisen sadon tulosten perusteella on selvää, että tasapainoisen lannoituksen toteuttamiseksi mädätteen ravinteita on täydennettävä.

Samoilta koeruuduilta mitataan HKScanin projektissa hiilivuota Datasensen toimiessa teknologiantuottajana. HKScan tarjoaa sopimustuottajilleen Zero Carbon mittarin, jonka avulla on mahdollista analysoida tilakohtaista hiilijalanjälkeä tarkemmin. Tilakohtaisen hiilijalanjäljen avulla tuottajat pääsevät seuraamaan ilmastotekojensa vaikuttavuutta. 

Vuorovaikutteinen ja tiivis yhteistyö on palkitsevaa sekä tilan, että kumppanuusverkoston kannalta. Tilalla logistiikka on hiottu viimeisen päälle ja toimenpiteiden kannattavuutta arvioidaan jatkuvasti. Yaran asiantuntija perehtyvät peltolohkojen viljavuusanalyyseihin sekä laativat parhaat kasviravitsemusratkaisut tilan omien tavoitteiden perusteella. Tila toimii HKScan Zero Carbon -tavoitteiden mukaisesti suosimalla laajaa kasvipeitteisyyttä ja tavoittelemalla suuria satoja. ”Myös ruokinnan tehokkuus ja suuret sadot pienentävät tilan hiilijalanjälkeä”, Antti kertoo.

Biokaasulaitos


Viljelijälähtöistä kehitystyötä 

Elovaaran tila tarjoaa Yaralle aidon ympäristön omien tuotteiden ja digitaalisten ratkaisujen toimivuuden testaamiseen ja kehittämiseen käytännössä. Yara haluaa kehittää Atfarmia viljelijälähtöisesti ja viljelijöiden toiveet ja tarpeet huomioiden. Antti on tehnyt yhteistyöhön liittyen levityskarttoja nurmilohkoille jo usean vuoden ajan. Levityskartoilla on pystytty muun muassa tasoittamaan raakavalkuaispitoisuutta nurmilohkolla sekä tehostamaan typenkäyttöä merkittävästi.  

Tilalla on käytetty Atfarmia jo satelliittipalvelun ensi vaiheista eli vuodesta 2019 lähtien. Alussa yhteistyö perustui ohjelman kehittämiseen. Atfarm lanseerattiin kaikille käyttäjille vuonna 2020. Atfarmiin Antti Elovaaran tutustutti Yaran silloinen Itä-Suomen asiakkuuspäällikkö Ilkka Suur-Uski. Käyttö päätettiin aloittaa, jotta tilalla saataisiin enemmän irti sekä lannoitteista, että pelloista. Antti on hyödyntänyt ennen kaikkea levityskarttoja ja seurannut kasvuston biomassan kehittymistä. Sääpalvelu olisi myös kiinnostava, ellei tilalla olisi jo omat sääasemat käytössä. Sään seuraaminen tapahtuukin tilalla tällä hetkellä omien sääasemien kautta. Kiinnostavana uutena ominaisuutena Antti Elovaara pitää myös typenoton seurantaa typenottokarttojen avulla. Yara N-Tester BT -typpimittarin käyttö aloitettiin Elovaaran tilalla kesällä 2022. Typpimittari todettiin hyödylliseksi ja helppokäyttöiseksi, joten sitä aiotaan käyttää myös jatkossa lannoituksen tarkentamiseen.  

Atfarmilla enemmän irti lannoitteista ja pelloista

Pääasiallinen syy Atfarmin käyttöönottoon ovat olleet tilan kannattavuuden parantaminen. Täsmälannoituspalvelun avulla typpi saadaan tehokkaammin oikeisiin paikkoihin ja myös typen määrä saadaan säädettyä oikeaksi. ”Esimerkiksi lannoituksiin satsaamme huolella. Täsmäteknologian avulla saamme enemmän irti pelloista ja ravinteet kohdennetaan oikein, mikä taas säästää rahaa ja ympäristöä. Käytännössä teemme satelliittipalvelun avulla lannoitteen levitys- ja biomassakartat. Paikallisen sääaseman avulla seuraamme muun muassa maaperän kosteutta”, Antti Elovaara kertoo. Atfarmin avulla vältetään ylilannoitusta, jolloin ympäristökin hyötyy ohjelman käytöstä. Sen avulla tilalla saadaan siis maksimaalinen tuotto sekä lannoitteista, että pelloista, ympäristöä unohtamatta.  

Enemmän irti lannoitteista

Uusi ominaisuus Atfarmiin: Nurmen satoarvio

Atfarmia käytetään Elovaaran tilalla sekä viljoille, että nurmille. Atfarmia käytetään tilalla yleensä heti toukokuussa ensimmäisen sadon yhteydessä. Toinen sato lannoitetaan myös ensimmäisen sadon perusteella tehdyistä kartoista. Atfarmin levityskartoista on ollut hyötyä nurmilla. Elovaaran tila on ollut ensimmäisten joukossa testaamassa myös Atfarmiin tulossa olevaa uutta ominaisuutta, nurmen satoarviotyökalua. Yaran nurmien kehitysagronomi Mervi Seppänen on auttanut Atfarmin tehokkaassa hyödyntämisessä nurmilla ja neuvonut nurmien lannoituksessa. Satoarviotyökalu auttaa arvioimaan nurmien sadon määrää ja sen avulla viljelijä osaa lähteä oikeaan aikaa rehuntekoon. Nurmet eivät ole olleet laossa ja nitraattipiikkejä ei ole ollut rehussa. Myös raakavalkuaisuuspitoisuus on ollut korkealla. Nämä kaikki tekijät ovat tärkeässä roolissa tilan oman rehun riittävyyden ja eläinten hyvinvoinnin sekä koko tilan kannattavuuden kannalta.  

Yaran asiantuntijat tukena tarvittaessa

Atfarm on toiminut tilalla kokonaisuudessaan oikein hyvin. Levityskarttojen tekeminen on ollut helppoa ja vaivatonta. Levityskartat on ollut helppo siirtää levittimelle. Välilä kohdalle on toki osunut pilvisiä päiviä, jolloin ei ole saanut kuvia haluamiltaan päiviltä, mutta useimmiten kuvia saa riittävästi. Antti Elovaaralle Atfarmin käyttö on ollut kohtuullisen helppoa ja varsinaisia ongelmatilanteita ei ole vielä tullut vastaan. Tarvittaessa Yaran lannoiteasiantuntijalta on saanut vinkkejä palvelun tehokkaaseen käyttöön.  

 Atfarm sopii sellaiselle
viljelijälle, joka haluaa saada lannoitteesta enemmän hyötyä irti ja lisätä tilan taloudellista kannattavuutta ja sadon määrää. Myös ympäristöpuoli on tärkeässä roolissa täsmälannoitustyökalujen hyötyjä pohdittaessa.  

Antti Elovaara, Kiuruvesi

Antti Elovaara HKScan hiilivuomittaus
Elovaaran tilalla mitataan Datasense Oy:n automaattsella kammiolla viljelytoimien vaikutusta nurmen hiilensidontaan. Mittaukset toteutetaan osanan HKScanin hanketta.