Ohjeet Atfarm-levityskarttojen tekoon nurmilla


Levityskartat nurmilla

1.   Voit käyttää Atfarm-levityskarttoja joko lannoitteenlevittimellä, jossa on määrän-säätöautomatiikka tai Atfarm-mobiilisovelluksella ilman ao. ominaisuutta lannoit-teenlevittimessä. 

2.    Rekisteröidy Atfarmiin. Katso video: Rekisteröityminen Atfarmiin 

3.    Tee peltorajat joko piirtämällä tai tuomalla VIPU-palvelusta. Suosittelemme Vipu-palvelun käyttöä. Saat sieltä kerralla kaikkien peltolohkojesi tarkat rajat. Katso video:  Peltolohkojen tuonti Vipu-palvelusta

4.    Valitse peltolohko ja määritä viljelykasviksi "nurmi".

5.    Valitse Atfarmissa näkymäksi "optimoitu kartta".

6.    Liuta alaosassa olevia satelliittikuvia edellisen vuoden ensimmäisen niiton ajan-kohtaan ja valitse satelliittikuvista pilvetön päivä noin viikkoa ennen sadonkorjuu-ta. Mikäli lohkolla ei ole ollut edellisenä vuonna nurmikasvustoa, pystyt siirtymään selaamaan kolme-neljä vuotta vanhoihin satelliittikuviin ja etsimään sopivan satelliittikuvan aiemmilta vuosilta. Ennen valintaa on hyvä vertailla peltolohkon satelliit-tikuvia koko kasvukauden aikana. Esiintyykö vaihtelu silmämääräisesti aina samassa kohtaa peltoa? 

7.    Huomioi, että nurmilohkon apilapitoisuus tulisi olla alle 20 prosenttia. 

8.    Tarkista valitsemasi päivän pilvisyys "peltonäkymä". Pilvet näkyvät kuvassa vaa-leampina kohtina. Vaihda takaisin "optimoitu kartta". 

9.    Tee levityskartta.
•    Valitse lannoitelajiksi joko valikosta löytyvä lannoite tai "muu rakeinen lannoite". 
•    Mikäli valitsit  "muu rakeinen lannoite", lisää valitsemasi lannoitelajin typpipitoisuus 
•    Tee levityskartta. Mikäli käytät karttaa lannoitteenlevittimessä, tee rasterikartta. Jos käytät Atfarm-mobiilisovellusta, tee vyöhykekartta. 
•    Tarkista, että suositeltu typpilannoitusmäärä eri kohdissa peltoa vastaa kokemuksia peltolohkon vaihtelusta.

10.    Mikäli peltolohkolla on alueita, joilla nurmikasvusto on heikko, esimerkiksi tieliittymien kohdalla, kannatta levityskarttaa muokata. Valitse "muokkaa määrää manuaalisesti" ja sen jälkeen rasteri tai vyöhykekartan värikoodeista matalampi typpi-määrä "kg typpeä/ha". Valinnan jälkeen maalaa levityskartalta ne alueet, joille haluat matalamman typpilannoituksen.

11.    Vie levityskartta lannoitteenlevittimellesi sopivassa tiedostomuodossa tai puhelimellasi Atfarm-ohjelmaan.