Sinkki

Sinkkiä on viljelysmaissamme usein riittävästi, mutta sillä on kasveissa useita tärkeitä tehtäviä, joten sinkin riittävästä saannista tulee pitää huolta. Sinkki vaikuttaa valkuaisaineiden muodostumiseen, geenien säätelyyn, biomembraanien rakenteeseen sekä solujen suojaamiseen.

Sinkin puutos kasvissa

Kasvi ottaa sinkkiä maasta Zn2+-anionina. Viljelysmaissamme on yleensä sinkkiä riittävästi kasvien kasvuun. Sinkin liikkuvuus kasvissa on vähäistä. Se ei kulkeudu vanhoista kasvinosista nuorempiin. Mikäli sinkkiä on tarjolla maassa, se kertyy juuriin. 

Sinkin tehtävä kasvissa

Sinkillä on kasvissa monia tehtäviä liittyen valkuaisaineiden muodostumiseen, geenien säätelyyn, biomembraanien rakenteeseen sekä solujen suojaamiseen vapailta happiradikaaleilta. 

Sinkin puute vähentää valkuaisaineiden muodostumista, koska RNA:n määrä solussa vähenee, Sinkillä on tärkeä tehtävä RNA-polymeraasientsyymeissä, jotka katalysoivat RNA:n synteesiä. Sinkkiä sisältävillä sinkkisormiproteiinilla on myös vaikutusta valkuaisainesynteesiin. Sinkin tärkeä merkitys valkuaisainesynteesissä ilmenee kasvusolukon suurena sinkin tarpeena. Sinkki vaikuttaa sinkkipitoisten entsyymien kautta myös hiilihydraattien muodostumiseen. 

Sinkillä on tärkeä merkitys auksiini-nimisen kasvuhormonin valmistuksessa. Auksiinien vaikutuksesta solujen jakautuminen ja kasvu lisääntyvät. Auksiini lisää versojen ja juurten pituuskasvua, joten sinkillä on kasvin kasvun säätelyn kannalta tärkeä tehtävä. 

Sinkki, kuten kupari ja mangaanikin, ovat rakenneosana Superoksididismutaasientsyymissä (SOD). Se on tärkeä entsyymi kasvin taistellessa vapaita happiradikaaleja vastaan. Vapaat happiradikaalit tuhoavat lehden soluseinämiä ja proteiineja. Tämä näkyy kasvissa erilaisina värivirheinä. 


Lohkon sinkinpuutosriskiä aiheuttaa

  • Korkea pH
  • Orgaaniset maat
  • kylmä ja märkä sää
  • Fosforirikkaat maat 

Sinkin puutosoireet 

Sinkin puutos

Viljolla lehdet muuttuvat selkeässä sinkin puutteessa kellertäväksi (kloroottiseksi) ja lehtisuonten välillä esiintyy kellertäviä viiruja. Ankarassa sinkinpuutteessa viljan korteen ja lehtiin voi ilmaantua harmahtavia alueita, solmuvälit lyhentyvät ja vanhemmat lehdet tuleentuvat ennenaikaisesti. 

Öljykasvit eivät yleensä ole herkkiä sinkin puutteelle. Sinkin puutteessa niiden lehtisuonten välinen alue on kloroottinen ja siinä saattaa olla valkeita alueita. Lehtisuonten ympärillä on usein kapea vihreä alue.