Kalsium

Kalsium on peltomaan valtakationi, jota kasvit käyttävät veteen liuenneena kahdenarvoisena Ca2+-ionina. Kasvin on saatava kalsiumia jatkuvasti, koska se liikkuu kasvissa erittäin huonosti. Kalsiumin puute aiheuttaa pahimmassa tapauksessa lehtien ja kukintojen kuihtumista.

Kalsiumin puutos kasvilla

Soluseinien tärkeä rakennusaine

Kalsiumia siirtyy maasta kasviin passiivisesti haihtumisvirtauksen mukana. Kalsiumia on yksisirkkaisissa kasveissa keskimäärin alle yksi prosentti ja kaksisirkkaisissa kasveissa 13 prosenttia. Kalsiumilla on kasvissa useita tehtäviä, joista osassa muut kationit voivat korvata sitä.

Vain juurten kärjet eli nuorimmat juurenosat pystyvät aktiivisesti ottamaan maasta kalsiumkationeja. Kalsium liikkuu kasvissa huonosti. Se sitoutuu siihen kasvin osaan, mihin se on kasvinesteen mukana kulkeutunut, joten kasvin on saatava sitä jatkuvasti. Osa kalsiumin puutosoireista johtuu kasvin vesitalouden häiriöistä, kun haihtumisvirtaus kasvissa on vähäistä.

Kalsium on ensisijaisesti soluseinien rakennusaine, ja sitä tarvitaan erityisesti kasvusolukoissa, kuten kärkikasvupisteessä. Alkava kalsiumin puute ilmenee siis aluksi herkästi esimerkiksi kasvupisteiden ja juurten kärkien kuolemisena.

Kasvit käyttävät kalsiumia soluseinien ja solun sisäisten kalvojen rakennusaineena. Kalsiumin puute aiheuttaa solukalvojen rappeutumista, mistä seuraa solujen vuotamista. Kalsiumilla on myös tärkeä merkitys muiden ravinteiden otossa sekä ravinteiden kulkeutumisessa kasvin eri osiin. Kalsium säätelee juurten biomembraaneissa olevien proteiinipumppujen ja proteiinikäytävien toimintaa, joiden kautta ravinteita otetaan kasviin. Proteiinipumput ja proteiinikäytävät säätelevät myös eri ravinteiden kulkeutumista kasvin eri osiin.

Kalsiumilla on merkitystä myös solunesteen osmoottisen paineen säätelyssä sekä sähkövarausten tasapainotuksessa. Näillä tekijöillä on vaikutusta veden ja ravinteiden kuljetukseen kasvissa.

Kalsium osallistuu varsinaiseen entsyymitoimintaan vain harvoin. Se on kuitenkin joidenkin entsyymien rakenneosana. Kalsium vaikuttaa kasvien kasvuun myös vaikuttamalla maan pH-tasoon, joka puolestaan säätelee ravinteiden liukoisuutta.


Kalsiumin puutosriskiä lisää

  • Hiekkaiset ja kevyet maat
  • Alhainen pH
  • Happamat orgaaniset maat
  • Kuivat ja hyvin märät olosuhteet kasvukaudella
  • Natriumrikkaat maat

Kalsiumin puutosoireet

Kalsiumin puuteKoska kalsium on kasvissa heikosti liikkuva ravinne, sen puutosoireet näkyvät ensimmäisenä nuorissa lehdissä. Öljykasveilla puutosoireet näkyvät ensimmäiseksi lehtien kärkien ja reunojen muuttumisena harmaan ruskeaksi. Nuorten lehtien reunat voivat taipua ja pahimmassa tapauksessa ne voivat kuihtua.

Ankarassa kalsiumin puutteessa myös kukinnot voivat kuihtua. Kalsiumin puute heikentää myös juurten kasvua. Viljoilla kalsiumin puute aiheuttaa lehtien kärkien vaalenemista. Lehtien väri voi vaihdella vaalean kellertävästä vaalean ruskeaan.

Lievä kalsiuminpuute ei aiheuta kasvissa vielä silminnähtäviä puutosoireita, vaan puutos esiintyy ensin piilevänä. Suomen pelloissa on yleensä riittävästi kalsiumia, jos peltoa kalkitaan säännöllisesti. Kuitenkin karkeilla kivennäismailla ja erikoiskasveilla, kuten perunalla, juureksilla ja vihanneksilla, puutetta voi esiintyä erityisesti, jos käytetään yksipuolisesti dolomiittikalkkia. On siis tärkeää seurata maan Mg / Ca / K -suhteita.