Rätt tillblandning av stamlösning

För att undgå oönskade utfällningar och uppnå optimalt utnyttjande av gödselmedlen är det av största vikt att du för varje blandning av gödselmedel följer korrekta rutiner och rätt recept när en stamlösning blandas till.

Gör du inte detta är risken stor att det uppstår utfällningar av gödselmedel som senare inte kan lösas upp igen. Då går gödselmedlet och näringsämnena till spillo och utfällningarna kan täppa till filter och bevattningssystem.

Tillblandning av stamlösning

Det är viktigt att kärlet för stamlösningen är rent och vid behov tvättas innan lösningen blandas till. Användning av varmt vatten (20-30 ⁰C) rekommenderas för stamlösningar av gödselmedel. Gödselmedlen löser sig bättre i varmt vatten än i kallt. 

Rekommenderad koncentration på stamlösningen är 10%, maximalt 15 %. Om koncentrationen är högre än 15 % överskrids gödselmedlens löslighetsgräns och gödselmedlet löser inte upp sig i vattnet. Gödselmedlens löslighet varierar enligt sort. Till exempel går det under rätta förhållanden att framställa en 12 % lösning av YaraTera Krista SOP, medan YaraTera Krista K Plus kan blandas till en 25% lösning. Om lösningen har varit för koncentrerad, dvs. mättad, i något skede och det finns gödselmedel som inte löst upp sig, är det omöjligt att lösa upp gödselmedlet senare.

Rekommendationen är att använda minst två separata stamlösningskärl. När två kärl används talar man om A- och B-stamlösning. I A-kärlet tillsätts produkter som innehåller kalcium (YaraTera CALCINIT) och i B-kärlet produkter som innehåller fosfor och svavel. Nedan finns anvisningar för framställning av A- och B-stamlösningar.

Gödsling med YaraTera vattenlösligt NPK-gödselmedel; Ferticare, Kristalon, Kristaflex tillsammans med YaraTera Calcinit

Stamlösning A: (YaraTera Calcinit, bevattningskalksalpeter, kalciumnitrat)

1. Fyll stamlösningskärlet med rent vatten, använd minst 50 % av den totala vattenmängden. Tillsätt aldrig gödselmedel före detta!
2. Tillsätt den mängd syra som behövs
3. Tillsätt YaraTera Calcinit i lugn takt samtidigt som du hela tiden rör om och fortsätter att tillsätta mer vatten
4. Tillsätt YaraTera MAG eller YaraTera MAGNITRA i lugn takt samtidigt som du rör om och fortsätter att tillsätta mer vatten
5. Fyll stamlösningskärlet upp till önskad vattenmängd

Stamlösning B: (Gödselmedel som innehåller fosfor och svavel)

1. Fyll stamlösningskärlet med rent vatten, använd 30–50 % av den totala vattenmängden
2. Tillsätt den mängd syra som behövs
3. Fortsätt fylla stamlösningskärlet med rent vatten tills minst 50–75 % av den totala vattenmängden använts. Tillsätt aldrig gödselmedel före detta!
4. Tillsätt YaraTera NPK -gödselmedlet (Kristalon, Ferticare, Kristaflex) i lugn takt samtidigt som du hela tiden rör om och fortsätter att tillsätta mer vatten
5. Tillsätt YaraTera Krista MgS i lugn takt samtidigt som du rör om och fortsätter att tillsätta mer vatten
6. När 90 % av stamlösningskärlet är fyllt, tillsätter du YaraTera Rexolin -produkterna
7. Fyll stamlösningskärlet upp till önskad vattenmängd
8. Justera pH till värdet 3,5–4,8 med syra

Gödsling med de enkla gödselmedlen YaraTera Krista och YaraTera Calcinit

Stamlösning A: (YaraTera Calcinit, bevattningskalksalpeter, kalciumnitrat)

1. Fyll stamlösningskärlet med rent vatten, använd minst 50 % av den totala vattenmängden. Tillsätt aldrig gödselmedel före detta!
2. Tillsätt den mängd syra som behövs.
3. Tillsätt YaraTera Calcinit i lugn takt samtidigt som du hela tiden rör om och fortsätter att tillsätta mer vatten.
4. Tillsätt Kalciumvätska / Kalciumklorid som flingor.
5. Tillsätt YaraTera Krista -produkterna i följande ordningsföljd
a. YaraTera Krista K Plus -kaliumnitrat
b. YaraTera Krista MAG -magnesiumnitrat
6. Fyll stamlösningskärlet upp till önskad vattenmängd.

Stamlösning B: (Gödselmedel som innehåller fosfor och svavel)

1. Fyll stamlösningskärlet med rent vatten, använd 30–50 % av den totala vattenmängden.
2. Tillsätt den mängd syra som behövs.
3. Fortsätt fylla stamlösningskärlet med rent vatten tills minst 50–75 % av den totala vattenmängden använts. Tillsätt aldrig gödselmedel före detta!
4. Tillsätt YaraTera Krista -produkterna i följande ordningsföljd
a. YaraTera Krista K Plus -kaliumnitrat
b. YaraTera Krista MKP -monokaliumfosfat
c. YaraTera Krista MgS -magnesiumsulfat
5. När stamlösningskärlet är fyllt till 90 %, tillsätt
a. YaraTera Rexolin -produkterna
6. Fyll stamlösningskärlet upp till önskad vattenmängd.
7. Justera pH till 3,5–4,5.

Det är viktigt att röra om noggrant efter det att blandningen är klar. Det är en god idé att investera i en eldriven blandare. Lösningen får inte användas förrän alla gödselmedel har löst upp sig helt. Vanligtvis tar detta flera timmar. Rekommendationen är att röra om stamlösningen 1–2 gånger per dag i 10–15 minuter.

Om du använder dig av ovanstående rutiner kan du vara säker på att gödselmedlen utnyttjas maximalt, näringsbrister förebyggs samt att bevattningssystemen hålls så rena som möjligt under hela odlingssäsongen

Blandningstabell för bevattningsgödsel

En eldriven blandare är en bra investering.