Mallasohran valkuainen kohdilleen lisälannoituksella

Erot satotasoissa ja sadon laadussa mallasohralla ovat olleet suuria eri puolilla Suomea. Yara Kotkaniemen mallasohrakokeistamallaslaatu saavutettiin riittävän korkealla typpilannoituksella. Jaettu lannoitus antoi korkeampaa valkuaistasoa kuin kertalannoitus satotason säilyessä samana.

Kasvukauden vaihtelevat sääolosuhteet ovat tuottaneet vaikeuksia viljanviljelijöille. Erot satotasoissa ja sadon laaduissa ovatkin olleet suuria eri puolilla Suomea. Mallasohran sadot olivat paikoin heikkoja saatujen kilojen lisäksi mallastukseen vaadittujen laatutekijöiden osalta.

Vihdissä Yara Kotkaniemen koekentillä kasvustot olivat hyviä alueen vältyttyä kesän kuivuudelta. Satotasot koeaseman mallasohrakokeessa olivat keskimääräisiä, mutta harvinaisen sateinen sää laski valkuaistasoja. Mallaslaatu kokeessa kuitenkin saavutettiin levittämällä 140 typpikiloa hehtaarille.

Mukana kokeessa oli niin kertalannoituksen 140 kg N/ha saanut koejäsen kuin kaksi jaetun lannoituksen saanutta koejäsentä; 80 + 60 kg N/ha ja 80 + 30 + 30 kg N/ha. Verrattaessa koejäseniä keskenään huomataan, että lannoituksen jakamisella saavutettiin sama satotaso, mutta korkeampi valkuaistaso, kuin kertalannoituksella. Lisälannoitus 1-solmuvaiheessa nosti valkuaistason optimaaliselle tasolle ja typen hyötysuhde parani verrattuna kertalannoitukseen.

Yara Kotkaniemen mallasohrakokeen tuloksia 2020.
Lähde: Yara Kotkaniemi, 2020. Mallasohrakokeessa jaetulla lannoituksella saatiin yhtä suuri sato paremmilla valkuaispitoisuuksilla, kuin samalla typpimäärällä kertalannoituksena.