Nurmen ensimmäisen sadon D-arvoseuranta Siilinjärvellä

Paula ja ja Janne Kokkonen viljelevät Murtomäen tilaa Kolmisopin kylässä Siilinjärven kunnassa, aivan Yaran lannoitetehtaan rajanaapurissa.

Paula ja Janne Kokkosen Muromäen tila on mukana Yara Suomen D-arvoseurannassa kesällä 2019.

Paula ja Janne Kokkonen tähtäävät yli kymppitonnin nurmisatoon, jotta rehua riittää neljäsataapäiselle karjalle.


Murtomäen tilan pihattonavetta neljällä robotilla valmistui 2017. Tällä hetkellä lypsylehmiä tilalla on 210 ja tavoitteena on kasvattaa lehmien lukumäärä 250:een. Lypsylehmien lisäksi tilalla kasvatetaan saman verran nuorkarjaa ja siten eläinten kokonaislukumäärä on noin 400. Tilan pellot ovat tyypillisiä pohjoissavolaisia kivennäismaita, joissa maalajien vaihtelevuus on suurta.

Nurmia tilalla on noin 175 ha:n alalla, lopuilla pelloista viljellään viljoista ohraa ja ensi kesänä ensimmäistä kertaa ruisvehnää kokoviljasäilörehuksi.

Tavoitteena on saada nurmisadoista viisinumeroinen luku, joka D-arvo on 680-700 ja kuitua yli 500. Hyvin lannoitetussa nurmirehussa valkuaista on juuri sopivasti, noin 15 %. Liete levitetään toiselle sadolle sekä perustettaville nurmille. Kevätlevityksestä on luovuttu, jotta maan rakenne ei kärsisi raskaalla kalustolla tehtävästä levityksestä. Kuluvan vuoden aikana tavoitteena on myös tutustua lannan separointiin, joka voisi mahdollisesti korvata lietelannan etäsäiliöt kauemmilla lohkoilla.

D-arvomittauksen lohko:  Riihipelto
Maalaji: runsasmultainen hietamoreeni (HtMr, rm)
Viljavuusanalyysi: fosfori hyvä ja kalium tyydyttävä
Nurmiseos: Rhonia ja Tuure-timotei 80%+Ilmari-nurminata 20%
Lannoitus: 1. sato YaraMila NK2 470 kg/ha (N105, P0, K55)
2. sato YaraBela Suomensalpietari 175 kg/ha +liete 20 tn (N 47+37, P 0+10, K 50+56)
3. sato YaraBela Suomensalpietari 160 kg/ha (N 43, P 0, K 2)

Viikko 22

Siilinjärvellä kasvukausi alkoi 20.4. Timotei–nurminatakasvusto on hyvässä kasvussa. Lajikkeina ovat Rhonia- ja Tuure-timoteit sekä Ilmari-nurminata. Viimeisen viikon aikana on satanut vettä yli 75 mm. Viileä ja sateinen sää sopii nurmille, mutta kevätkylvöjä runsaat sateet jo haittaavat. Lupaavasti kasvuun lähteneestä ja hyvännäköisestä kasvustosta tullaan näillä näkymin korjaamaan suuri ensimmäinen sato.

 

Viikko 23

Siilinjärvella nurmet ovat olleet viime viikon aikana hurjassa kasvussa. Veden määrästä valiteltiin viimeisessä päivityksessä, mutta nyt sen aikaansaama hurja kasvu näkyy. Päiväkasvu on ollut yli 250 kg ka/pv.

Rehunäytteiden sokeripitoisuus on ollut raakavalkuaisen määrän sekä D-arvoon nähden alhainen tänä vuonna Siilinjärven lisäksi myös Pohjanmaalla. Käytetäänkö kaikki yhteyttämisessä tuotettu sokeri kasvuun vai onko vielä viileä ja pilvinen sää alentanut sokereiden muodostumista?

Viikko 24

Riihipellon lohkolta korjattiin 13. kesäkuuta hyvä ja laadukas reilu 4000 kg ka/ha nurmisato. Kuitua ja raakavalkuaista korjatussa nurmirehussa oli sopivasti, NDF 561 ja raakavalkuainen 137 g/kg ka.