Nurmen ensimmäisen sadon D-arvoseuranta Kotkaniemessä

Yara Suomen Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä on tehty tutkimus- ja kehitystyötä vuodesta 1961 lähtien. Nurmen ensimmäinen lannoitus on annettu YaraMila Y 3:lla (478 kg/ha).

Yara Suomen Kotkaniemen tutkimusasema sijaitsee Vihdissä, ja siellä on tehty tutkimus- ja kehitystyötä vuodesta 1961 lähtien. Tutkimusaseman tehtävä on kehittää lannoitevalikoimaa ja lannoitusmenetelmiä vastaamaan entistä paremmin kestävän ruoantuotannon nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita. Tänä kesänä Kotkaniemessä tutkitaan muun muassa monilajisten nurmiseosten lannoitusta ja typpilannoituksen vaikutusta apilan määrään ja menestymiseen seoksessa sekä kehitetään N-Sensorin ja Atfarmin nurmialgoritmiä ja erilaisia täsmälannoitusta tukevia konsepteja. Lisäksi kehitetään lannoitusohjelmia kokoviljasäilörehulle varmistamaan kuivien kesien rehuhuoltoa maito- ja nautakarjatiloilla. 

Maalaji: runsasmultainen hiuesavi (HeSrm) fosfori välttävä, kalium hyvä 

Nurmiseos: Rehunurmiseos: 60 % timotei (Grindstad, Rakel, Switch),10 % nurminata, 10 % ruokonata (Swaj), 20 % englannin raiheinä (SW Birger) 

Lannoitus:

1. sato YaraMila Y3 478 kg/ha (N110 – P14 – K38)  

2. sato YaraMila NK2 400 kg/ha (N100-P0-K48) 

3.  sato YaraMila NK2 136 kg/ha (N30-P0-K30) 

imagesc26o.png

Näytteenottopäivä 10.6.

Viimeinen korjuuaikanäyte ennen niittoja. Helteiden myötä nurmikasvuston kehitys on nopeaa. Kuiva-ainetta on kertynyt tähän mennessä hieman yli 4000 kg/ha. D-arvo on vielä verraten korkea, mutta muutaman päivän sisällä alkaa puolet timoteistä olla tähkällä ja oikea korjuuajankohta lähellä. 

Kotkaniemi d-arvo.jpg