YaraBela RIKKISALPIETARI (26-0-1-8-Se) – sopivasti rikkiä nurmille!

Tehokas ravinteiden käyttö on aina taloudellisesti kannattavaa. Ravinteiden käyttö on tehokasta, kun kaikkia kasvin tarvitsemia ravinteita on tarjolla oikea määrä oikeaan aikaan. Tätä kutsutaan tasapainoiseksi kasviravitsemukseksi.

YaraBela RIKKISALPIETARI sisältää puolet enemmän nurmien typenkäytön tehokkuudelle ja raakavalkuaissynteesille tärkeää rikkiä. Kasveille käyttökelpoinen sulfaattimuotoinen rikki on maassa helposti liikkuvaa eikä rikkiä voi lannoittaa varastoon. Neljän kuiva-ainetonnin nurmisato tarvitsee rikkiä 8 – 10 kg S/ha. Ylimääräinen rikki altistuu huuhtoutumiselle ja kuormittaa ympäristöä.

YaraBela RIKKISALPIETARI täydentää oivallisesti karjanlannan ravinteita ja tuo täydennyslannoikseen nurmen tarvitseman rikin ja tuotantoeläinten hyvinvoinnin kannalta tärkeän seleenin.

YaraBela RIKKISALPIETARIssa typpi on osin nopeavaikutteisena nitraattityppenä, joka varmistaa nopean kasvuunlähdön keväällä ja niittojen jälkeen. YaraBela RIKKISALPIETARIn ja karjanlannan ammonium-typpi puolestaan täydentää typentarjontaa myöhemmin kasvun edetessä.

YaraBela RIKKISALPIETARI on erinomainen valinta nurmien lannoitukseen myös ilman karjanlantaa nurmilohkoille, joiden viljavuuskalium on hyvä - tyydyttävä tasolla. Tällöin varmistutaan, ettei typenkäytön tehokkuutta tule rajoittamaan kalium, jota nurmet tarvitsevat yhtä suuria määriä kuin typpeäkin.

YaraBela RIKKISALPIETARIYaraBela RIKKISALPIETARI 700 kg