Hyvälaatuinen nurmirehu on arvokasta – lannoittamiseen kannattaa satsata edelleen

Nurmet käyttävät typpeä tehokkaasti sadonmuodostukseen. Mikäli lannoitteena tai maasta vapautuva typpi loppuu kesken kasvukauden, näkyy se ensimmäiseksi alentuneena rehun raakavalkuaispitoisuutena. Luken kokeissa nurmet pystyvät hyödyntämään tehokkaasti jopa 300 kg N/ha, joka on melkein puolet enemmän kuin typen keskimäärin käyttömäärä tällä hetkellä 148 – 162 kg N/ha. Merkittäviin typenkäytön alentamiseen ei ole varaa nurmiviljelyssä, mutta apilan ja karjanlannan hyödyntämisen tehostamisessa on mahdollisuuksia.

Optimaalisen raakavalkuaispitoisuuden arvo ruokinnassa

Ruokinnan suunnittelun lähtökohtana on kotoisten rehujen ensisijainen hyödyntäminen. Oikea korjuuajankohta varmistaa optimaalisen D-arvon ja riittävä typpilannoitus yhdessä typensitojakasvien kanssa varmistaa puolestaan riittävän raakavalkuaispitoisuuden.

Matalan raakavalkuaispitoisuuden täydentäminen ruokinnassa lisää erityisesti arvokkaan rypsirouheen käyttöä. Tilakohtaiset ruokintaratkaisut ovat erilaisia, mutta suuntaa-antava esimerkkilaskelma optimaalisen nurmisäilörehun arvosta on hyvä pitää mielessä suunniteltaessa nurmien lannoitustarvetta ensi kasvukaudelle.

Esimerkkilaskelmassa nurmirehun D-arvo on optimaalinen 690, mutta raakavalkuaispitoisuus on alle optimin, 120 g/kg ka. Ruokintasuunnitelmaan matala raakavalkuaispitoisuus aiheuttaa 130 lypsävän lehmän ruokinnassa jopa 19 000 €/v lisäkustannuksen.

Nurmien typentarpeen täydentäminen apilapitoisilla nurmilla ja karjanlannalla

Noin neljän tonnin hyvälaatuinen ensimmäinen nurmisato ottaa noin 100 kg N/ha. Sadon lisäksi typpeä sitoutuu laajaan juuristoon. Apilan sitoma typpi tai karjanlannan kokonaistyppi mineralisoituu kasvukauden edetessä. Kotkaniemessä apilapitoisten nurmien jälkivaikutus näkyi noin viikkoa ennen ensimmäistä sadonkorjuuta.

Apilan osuutta nurmikasvustossa tulee tarkkailla. Mikäli apilan osuus nurmisadossa on vähäinen, on myös jälkivaikutus vaatimaton. On myös hyvä muistaa, että apila tuo nurmikiertoon typpeä, mutta muiden ravinteiden saatavuudesta tulee huolehtia. Yaran Suomessa valmistetut lannoitteet sisältävät apilan tarvitsemaa booria. Apilapitoisten nurmien toisen ja kolmannen sadon lannoitukseen paras valinta on YaraMila NK 2, joka sisältää apilan tarvitsemia K, Mg ja B ja tietenkin eläinten terveyden kannalta välttämätöntä seleeniä.

Karjanlanta tulee täydennyslannoittaa riittävän raakavalkuaispitoisuuden varmistamiseksi

Myös pelkkä karjanlannan käyttö nurmien lannoituksessa johtaa yleensä matalaan raakavalkuaispitoisuuteen ja sen vuoksi karjanlanta tuleekin aina täydentää sopivalla YaraMila- tai YaraBela-lannoitteella. YaraBela RIKKISALPIETARI täydentää karjanlannan ravinteita optimaalisesti ja tehostaa myös karjanlannan typen hyödyntämistä raakavalkuaisen muodostumiseen. YaraBela RIKKISALPIETARI:n sisältämä seleeni puolestaan varmistaa eläinten hyvinvoinnin ja boori apilan menestymisen. YaraBela SELEENISALPIETARI on oikea valinta karjanlannan täydennyslannoitukseen erityisesti silloin, kun yli puolet typestä tulee karjanlannasta.