YaraVita BORTRAC 150

YaraVita BORTRAC 150

Boorilannoitukseen kaikille viljelykasveille ja metsään.

Parantaa öljykasvien satoa edistämällä kasvua ja kukintaa.

Parantaa mansikan kukintaa ja marjojen säilyvyyttä.

Parantaa omenienhedelmien muodostumista ja varastolaatua.

Varmistaa vihannesten laadun.

Parantaa perunan säilymistä.

Metsän boorilannoitukseen.

SALLITTU LUOMUVILJELYSSÄ

Omena

Omena: 1-2 l/ha nuppuvaiheessa, kukinnan alkuvaiheessa ja uudelleen terälehtien pudotessa. Tarvittaessa myös 2 l/ha sadonkorjuun jälkeen ennen lehtien putoamista. Vesimäärä 500-1000 l/ha. Äpple: 1–2 l/ha i knoppstadiet, under blomningen och när kronbladen faller. 2 l/ha efter skörden innan bladfällningen. Vattenmängd: 500-1000 l/ha.

Pavut

Papu: 2 l/ha kun kasvusto 10-15 cm korkea. Kohtalaisessa tai kovassa ravinteiden puutoksessa toista ruiskutus 10-14 päivän kuluttua. Vesimäärä 200 l/ha. Böna: 2 l/ha när beståndet är 10–15 cm högt. Vid måttlig och stark näringsbrist, upprepa vid behov behandlingen med 10–14 dygns intervall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Herukka

Herukka: Kaksi käsittelyä, 1 l/ha/käsittely. Ensimmäinen käsittely nuppuvaiheessa ja uusintakäsittely 10-14 päivän kuluttua (kukinnan alussa). Lisäksi 2 l/ha sadonkorjuun jälkeen. Vesimäärä 500 l/ha

Parsakaali

Parsakaali: 3 l/ha 4-6 lehtiasteella. 3 l/ha toistetaan käsittely 10-14 päivän välein kohtalaisessa tai kovassa puutoksessa. Vesimäärä: 200 l/ha Broccoli: 3 l/ha vid 4-6 örtblad. 3 l/ha upprepad behandling efter 10-14 dagar vid tydligt och svårt brist. Vattenmängd: 200 l/ha

Ruusukaali

Ruusukaali: 3 l/ha 4-6 lehtiasteella. 3 l/ha toistetaan käsittely 10-14 päivän välein kohtalaisessa tai kovassa puutoksessa. Vesimäärä: 200 l/ha Brysselkål: 3 l/ha vid 4-6 örtblad. 3 l/ha upprepad behandling efter 10-14 dagar vid tydligt och svårt brist. Vattenmängd: 200 l/ha

Porkkana

Porkkana: 3 l/ha kun kasvusto 10-15 cm korkea tai riittävästi lehtipinta-alaa. Kohtalaisessa tai kovassa ravinteiden puutoksessa toista ruiskutus 10-14 päivän kuluttua. Vesimäärä 200l/ha. Morot: 3 l/ha när beståndet är 10–15 cm högt eller tillräcklig bladmängd. Upprepa behandlingen vid behov med 10–14 dagars intervall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Kukkakaali

Kukkakaali: 3 l/ha 4-6 lehtiasteella. Toistetaan käsittely 10-14 päivän välein kohtalaisessa tai kovassa puutoksessa. Vesimäärä: 200 l/ha Blomkål: 3 l/ha vid 4-6 örtblad. Upprepad behandling efter 10-14 dagar vid tydligt och svårt brist. Vattenmängd: 200 l/ha

Viljat

Käyttömäärä viljat: 1 l/ha 4-lehtiasteelta korrenkasvun alkuvaiheeseen. Vesimäärä 200 l/ha.

Havupuut

15-20 l/ha maahan ja/tai aluskasvillisuudelle levitettynä koko kasvukauden ajan. Vesimäärä: Riittävä vesimäärä jolla varmistetaan tasainen levitys vähintään 30 litraa hehtaarille. Levitys koko metsäalalle tasaisesti.

Lehtikaali

Lehtikaali: 3 l/ha 4-6 lehtiasteella. 3 l/ha toistetaan käsittely 10-14 päivän välein kohtalaisessa tai kovassa puutoksessa. Vesimäärä: 200 l/ha Grönkål: 3 l/ha vid 4-6 örtblad. 3 l/ha upprepad behandling efter 10-14 dagar vid tydligt och svårt brist. Vattenmängd: 200 l/ha

Purjo

Purjo: 3 l/ha 2 viikkoa istutuksen jälkeen tai suorakylvössä kun kasvusto 15 cm korkea. 3 l/ha käsittely toistetaan 1 tai 2 kertaa kohtalaisessa tai kovassa puutoksessa 10-14 päivän välein . Vesimäärä: 200 l/ha Purjolök: 3 l/ha 2 veckor efter planteringen eller i direkt sådd vid 15 cm höjd. 3 l/ha upprepad behandling 1-2 gånger 10-14 dagars mellanrum vid tydligt och svårt brist. Vattenmängd: 200 l/ha

Salaatti

Salaatti (avomaa): 1-2 l/ha 10-14 päivää istutuksen tai taimettumisen jälkeen. . Vesimäärä: 500 l/ha Sallad (friland): 1-2 l/ha 10-14 dagar efter uppkomst eller plantering. . Vattenmängd: 500 l/ha

Maissi

Maissi: 3 l/ha 6-8 lehtiasteella. 3 l/ha toistetaan käsittely 10-14 päivän kuluttua kohtalaisessa tai kovassa puutoksessa. Vesimäärä: 200 l/ha Majs: 3 l/ha vid 6-8 blad. 3 l/ha upprepad behandling efter 10-14 dagar vid tydligt och svårt brist. Vattenmängd: 200 l/ha

Sipuli

Sipuli: Enintään 2 l/ha kun kasvustossa riittävästi lehtipinta-alaa. Käsittely voidaan uusia samalla käyttömäärällä 10-14 päivän kuluttua. Vesimäärä 200 l/ha. Lök: Högst 2 l/ha när beståndet är tillräckligt stort. Ny behandling med samma dos vid behov efter 10 14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

Palsternakka

Palsternakka: 3 l/ha kun kasvusto 10-15 cm korkea tai riittävästi lehtipinta-alaa. Kohtalaisessa tai kovassa ravinteiden puutoksessa toista ruiskutus 10-14 päivän kuluttua. Vesimäärä 200l/ha. Palsternacka: 3 l/ha när beståndet är 10–15 cm högt eller tillräcklig bladmängd. Upprepa behandlingen vid behov med 10–14 dagars intervall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Pears

Päärynä: 1-2 l/ha nuppuvaiheessa, kukinnan alkuvaiheessa ja uudelleen terälehtien pudotessa. Tarvittaessa myös 2 l/ha sadonkorjuun jälkeen ennen lehtien putoamista. Vesimäärä 500-1000 l/ha. Päron: 1–2 l/ha i knoppstadiet, under blomningen och när kronbladen faller. 2 l/ha efter skörden innan bladfällningen. Vattenmängd: 500-1000 l/ha.

Herne ja härkäpapu

Herne: 2 l/ha kun kasvusto 10-15 cm korkea. Kohtalaisessa tai kovassa ravinteiden puutoksessa toista ruiskutus 10-14 päivän kuluttua. Vesimäärä 200 l/ha. Ärt: 2 l/ha när beståndet är 10–15 cm högt. Vid måttlig och stark näringsbrist, upprepa vid behov behandlingen med 10–14 dygns intervall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Kasvihuone- ja tunneli

Kasvihuone ja tunneli: 0,1 l/100 l vettä maksimi väkevyys, vastaavana aikana kuin avomaalla . . Vesimäärä: 1000 l/ha enintään Växthus och tunnel: 0,1 l/100 l vatten högst koncentration, samma tid som på friland. . Vattenmängd: 1000 l/ha högst

Vadelma

Kaksi käsittelyä. 1 l/ha kun nuput ovat vihreät ja uusintakäsittely kun nuput ovat valkoiset. Lisäksi 2 l/ha sadonkorjuun jälkeen. Vesimäärä 500 l/ha

Punajuuri

Punajuuri: 3 l/ha 4-6 lehtiasteella. Tarvittaessa toista käsittely 10-14 päivän välein. Vesimäärä 200 l/ha. Rödbeta: 3 l/ha på 4–6-bladstadiet. Ny bladgödsling vid behov efter 10–14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

Maalevitteinen

Peltomaahan levitettynä: 5 l/ha ennen istutusta tai taimettumista. Vesimäärä: riittävä jolla varmistetaan tasainen levitys. Metsämaahan levitettynä: 10 l/ha maahan ja/tai aluskasvillisuudelle levitettynä. Levityksessä voidaan käyttää reppuruiskua, sumuruiskua tai traktoriruiskua. Vesimäärä: Riittävä vesimäärä jolla varmistetaan tasainen levitys. Levitys koko alalle tasaisesti. Jord utspridd: 5 l/ha före plantering eller uppkomst. Tillräcklig vattenmängd för att säkerställa en jämn spridning. Skogjord utspridd: 10 l/ha, utsprides på marken eller undervegetationen. Spridning kan ske med ryggspruta, dimaggregat eller traktorspruta. Använd tillräcklig mängd vatten för en jämn spridning

Mansikka

Mansikka (avomaa): 1 l/ha, 2 käsittelyä, ensimmäinen käsittely nuppuvaiheessa ja uusintakäsittely 10-14 päivän kuluttua. Tarvittaessa 2 l/ha sadonkorjuun jälkeen. Vesimäärä 500 l/ha Jordgubbar (friland): Två behandlingar 1 l/ha/behandling. Den första behandlingen görs när knopparna är vita och den andra 10–14 dagar senare. Dessutom 2 l/ha efter skörden. Vattenmängd: 500 l/ha.

Lanttu

Lanttu: 3 l/ha 4-6 lehtiasteella. Tarvittaessa toista käsittely 10-14 päivän välein. Vesimäärä 200 l/ha. Kålrot: 3 l/ha på 4–6-bladstadiet. Ny bladgödsling vid behov efter 10–14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

Nauris

Nauris: 3 l/ha 4-6 lehtiasteella. Tarvittaessa toista käsittely 10-14 päivän välein. Vesimäärä 200 l/ha. Rova: 3 l/ha på 4–6-bladstadiet. Ny bladgödsling vid behov efter 10–14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

Omena

Omena: 1-2 l/ha nuppuvaiheessa, kukinnan alkuvaiheessa ja uudelleen terälehtien pudotessa. Tarvittaessa myös 2 l/ha sadonkorjuun jälkeen ennen lehtien putoamista. Vesimäärä 500-1000 l/ha. Äpple: 1–2 l/ha i knoppstadiet, under blomningen och när kronbladen faller. 2 l/ha efter skörden innan bladfällningen. Vattenmängd: 500-1000 l/ha.

Pavut

Papu: 2 l/ha kun kasvusto 10-15 cm korkea. Kohtalaisessa tai kovassa ravinteiden puutoksessa toista ruiskutus 10-14 päivän kuluttua. Vesimäärä 200 l/ha. Böna: 2 l/ha när beståndet är 10–15 cm högt. Vid måttlig och stark näringsbrist, upprepa vid behov behandlingen med 10–14 dygns intervall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Herukka

Herukka: Kaksi käsittelyä, 1 l/ha/käsittely. Ensimmäinen käsittely nuppuvaiheessa ja uusintakäsittely 10-14 päivän kuluttua (kukinnan alussa). Lisäksi 2 l/ha sadonkorjuun jälkeen. Vesimäärä 500 l/ha

Parsakaali

Parsakaali: 3 l/ha 4-6 lehtiasteella. 3 l/ha toistetaan käsittely 10-14 päivän välein kohtalaisessa tai kovassa puutoksessa. Vesimäärä: 200 l/ha Broccoli: 3 l/ha vid 4-6 örtblad. 3 l/ha upprepad behandling efter 10-14 dagar vid tydligt och svårt brist. Vattenmängd: 200 l/ha

Ruusukaali

Ruusukaali: 3 l/ha 4-6 lehtiasteella. 3 l/ha toistetaan käsittely 10-14 päivän välein kohtalaisessa tai kovassa puutoksessa. Vesimäärä: 200 l/ha Brysselkål: 3 l/ha vid 4-6 örtblad. 3 l/ha upprepad behandling efter 10-14 dagar vid tydligt och svårt brist. Vattenmängd: 200 l/ha

Porkkana

Porkkana: 3 l/ha kun kasvusto 10-15 cm korkea tai riittävästi lehtipinta-alaa. Kohtalaisessa tai kovassa ravinteiden puutoksessa toista ruiskutus 10-14 päivän kuluttua. Vesimäärä 200l/ha. Morot: 3 l/ha när beståndet är 10–15 cm högt eller tillräcklig bladmängd. Upprepa behandlingen vid behov med 10–14 dagars intervall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Kukkakaali

Kukkakaali: 3 l/ha 4-6 lehtiasteella. Toistetaan käsittely 10-14 päivän välein kohtalaisessa tai kovassa puutoksessa. Vesimäärä: 200 l/ha Blomkål: 3 l/ha vid 4-6 örtblad. Upprepad behandling efter 10-14 dagar vid tydligt och svårt brist. Vattenmängd: 200 l/ha

Viljat

Käyttömäärä viljat: 1 l/ha 4-lehtiasteelta korrenkasvun alkuvaiheeseen. Vesimäärä 200 l/ha.

Havupuut

15-20 l/ha maahan ja/tai aluskasvillisuudelle levitettynä koko kasvukauden ajan. Vesimäärä: Riittävä vesimäärä jolla varmistetaan tasainen levitys vähintään 30 litraa hehtaarille. Levitys koko metsäalalle tasaisesti.

Lehtikaali

Lehtikaali: 3 l/ha 4-6 lehtiasteella. 3 l/ha toistetaan käsittely 10-14 päivän välein kohtalaisessa tai kovassa puutoksessa. Vesimäärä: 200 l/ha Grönkål: 3 l/ha vid 4-6 örtblad. 3 l/ha upprepad behandling efter 10-14 dagar vid tydligt och svårt brist. Vattenmängd: 200 l/ha

Purjo

Purjo: 3 l/ha 2 viikkoa istutuksen jälkeen tai suorakylvössä kun kasvusto 15 cm korkea. 3 l/ha käsittely toistetaan 1 tai 2 kertaa kohtalaisessa tai kovassa puutoksessa 10-14 päivän välein . Vesimäärä: 200 l/ha Purjolök: 3 l/ha 2 veckor efter planteringen eller i direkt sådd vid 15 cm höjd. 3 l/ha upprepad behandling 1-2 gånger 10-14 dagars mellanrum vid tydligt och svårt brist. Vattenmängd: 200 l/ha

Salaatti

Salaatti (avomaa): 1-2 l/ha 10-14 päivää istutuksen tai taimettumisen jälkeen. . Vesimäärä: 500 l/ha Sallad (friland): 1-2 l/ha 10-14 dagar efter uppkomst eller plantering. . Vattenmängd: 500 l/ha

Maissi

Maissi: 3 l/ha 6-8 lehtiasteella. 3 l/ha toistetaan käsittely 10-14 päivän kuluttua kohtalaisessa tai kovassa puutoksessa. Vesimäärä: 200 l/ha Majs: 3 l/ha vid 6-8 blad. 3 l/ha upprepad behandling efter 10-14 dagar vid tydligt och svårt brist. Vattenmängd: 200 l/ha

Sipuli

Sipuli: Enintään 2 l/ha kun kasvustossa riittävästi lehtipinta-alaa. Käsittely voidaan uusia samalla käyttömäärällä 10-14 päivän kuluttua. Vesimäärä 200 l/ha. Lök: Högst 2 l/ha när beståndet är tillräckligt stort. Ny behandling med samma dos vid behov efter 10 14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

Palsternakka

Palsternakka: 3 l/ha kun kasvusto 10-15 cm korkea tai riittävästi lehtipinta-alaa. Kohtalaisessa tai kovassa ravinteiden puutoksessa toista ruiskutus 10-14 päivän kuluttua. Vesimäärä 200l/ha. Palsternacka: 3 l/ha när beståndet är 10–15 cm högt eller tillräcklig bladmängd. Upprepa behandlingen vid behov med 10–14 dagars intervall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Pears

Päärynä: 1-2 l/ha nuppuvaiheessa, kukinnan alkuvaiheessa ja uudelleen terälehtien pudotessa. Tarvittaessa myös 2 l/ha sadonkorjuun jälkeen ennen lehtien putoamista. Vesimäärä 500-1000 l/ha. Päron: 1–2 l/ha i knoppstadiet, under blomningen och när kronbladen faller. 2 l/ha efter skörden innan bladfällningen. Vattenmängd: 500-1000 l/ha.

Herne ja härkäpapu

Herne: 2 l/ha kun kasvusto 10-15 cm korkea. Kohtalaisessa tai kovassa ravinteiden puutoksessa toista ruiskutus 10-14 päivän kuluttua. Vesimäärä 200 l/ha. Ärt: 2 l/ha när beståndet är 10–15 cm högt. Vid måttlig och stark näringsbrist, upprepa vid behov behandlingen med 10–14 dygns intervall. Vattenmängd: 200 l/ha.

Kasvihuone- ja tunneli

Kasvihuone ja tunneli: 0,1 l/100 l vettä maksimi väkevyys, vastaavana aikana kuin avomaalla . . Vesimäärä: 1000 l/ha enintään Växthus och tunnel: 0,1 l/100 l vatten högst koncentration, samma tid som på friland. . Vattenmängd: 1000 l/ha högst

Vadelma

Kaksi käsittelyä. 1 l/ha kun nuput ovat vihreät ja uusintakäsittely kun nuput ovat valkoiset. Lisäksi 2 l/ha sadonkorjuun jälkeen. Vesimäärä 500 l/ha

Punajuuri

Punajuuri: 3 l/ha 4-6 lehtiasteella. Tarvittaessa toista käsittely 10-14 päivän välein. Vesimäärä 200 l/ha. Rödbeta: 3 l/ha på 4–6-bladstadiet. Ny bladgödsling vid behov efter 10–14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

Maalevitteinen

Peltomaahan levitettynä: 5 l/ha ennen istutusta tai taimettumista. Vesimäärä: riittävä jolla varmistetaan tasainen levitys. Metsämaahan levitettynä: 10 l/ha maahan ja/tai aluskasvillisuudelle levitettynä. Levityksessä voidaan käyttää reppuruiskua, sumuruiskua tai traktoriruiskua. Vesimäärä: Riittävä vesimäärä jolla varmistetaan tasainen levitys. Levitys koko alalle tasaisesti. Jord utspridd: 5 l/ha före plantering eller uppkomst. Tillräcklig vattenmängd för att säkerställa en jämn spridning. Skogjord utspridd: 10 l/ha, utsprides på marken eller undervegetationen. Spridning kan ske med ryggspruta, dimaggregat eller traktorspruta. Använd tillräcklig mängd vatten för en jämn spridning

Mansikka

Mansikka (avomaa): 1 l/ha, 2 käsittelyä, ensimmäinen käsittely nuppuvaiheessa ja uusintakäsittely 10-14 päivän kuluttua. Tarvittaessa 2 l/ha sadonkorjuun jälkeen. Vesimäärä 500 l/ha Jordgubbar (friland): Två behandlingar 1 l/ha/behandling. Den första behandlingen görs när knopparna är vita och den andra 10–14 dagar senare. Dessutom 2 l/ha efter skörden. Vattenmängd: 500 l/ha.

Lanttu

Lanttu: 3 l/ha 4-6 lehtiasteella. Tarvittaessa toista käsittely 10-14 päivän välein. Vesimäärä 200 l/ha. Kålrot: 3 l/ha på 4–6-bladstadiet. Ny bladgödsling vid behov efter 10–14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.

Nauris

Nauris: 3 l/ha 4-6 lehtiasteella. Tarvittaessa toista käsittely 10-14 päivän välein. Vesimäärä 200 l/ha. Rova: 3 l/ha på 4–6-bladstadiet. Ny bladgödsling vid behov efter 10–14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.