Yaran pinnoitusteknologia

Pinnoitus auttaa takaamaan lannoitteen laadun suojaamalla sitä kosteuden imeytymiseltä ja fysikaalisilta vaurioilta käsittelyn aikana.

Pinnoitusmenetelmät

Yaran pinnoitusteknologia

Yara Technology Centre on kehittänyt eri lannoitetuotteille tehokkaita pinnoitustekniikoita, jotka

  • vähentävät veden imeytymistä tuotteen altistuessa kostealle ilmalle
  • vähentävät paakkuuntumistaipumusta
  • vähentävät pölyn muodostumista.

Lisäksi pigmenttipinnoitusta käytetään tuotteen värjäämiseen tietyllä värillä. Lannoitteen laadun parantamiseen käytettävät pinnoitusaineet eivät aiheuta haittaa kasveille, maaperälle tai ihmisille.

Paakkuuntumisenestoaineet

Lannoitteilla on taipumus asettua kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Paakkuuntumista pyritään ehkäisemään käsittelemällä lannoitteet aineilla, joihin yleensä kuuluu pinta-aktiivinen aine ja hienojakoinen inertti täyteaine (esim. talkki). Pinta-aktiivinen aine hillitsee kiteytymistä niin, että vahvoja rakeiden välisiä suolasiltoja ei muodostu ja täyteaine pienentää pintakosketusaluetta.

Pölyn muodostumisen ehkäiseminen

Lannoitetuotteista vapautuvan pölyn määrä riippuu useista fysikaalisista ominaisuuksista, kuten rakeiden lujuudesta ja muodosta, käytetystä pinnoituksesta sekä varastointilämpötilan voimakkaasta vaihteluista ja irtotuotteen käsittelystä.

Lämpötilan vaihtelut

Ammoniumnitraattipaakku säkissä

Normaaliolosuhteissa kaikki ammoniumnitraattipohjaiset lannoitteet ovat vakaita materiaaleja. Mikäli lannoitteet varastoidaan suoraan auringonvaloon, haitallisia lämpötilan vaihteluita voi esiintyä. Tällöin lannoitteet voivat turvota ja jopa murentua.

Murentumista tapahtuu enemmän, jos tuotetta ei ole stabiloitu asianmukaisesti ja/tai jos se sisältää paljon vettä.

Ammoniumnitraatti esiintyy erilaisissa stabiileissa kidemuodoissa eri lämpötiloissa; kidemuodon muutos aiheuttaa tilavuuden muutoksen. 32 °C asteen lämpötilassa kidemuodon muutos aiheuttaa tiheyden muutoksia, joiden seurauksena tuote voi murentua jauheeksi, mikäli tuotetta lämmitetään tai jäähdytetään niin, että sen lämpötila käy 32 °C asteessa.

AN 33.5 ja eräät muut paljon ammoniumnitraattia sisältävät tuotteet sisältävät stabilointiaineita, jotka vähentävät lämpötilanvaihteluista johtuvia haitallisia laatumuutoksia.

Pitkäkestoisen varastoinnin aikana näiden tuotteiden laatu voi kuitenkin heikentyä, jos olosuhteet ovat lämpötilanvaihteluille suotuisat.

Varaston olosuhteita on suositeltavaa valvoa, erityisesti jos tuotteet säilytetään irtotavarana.

Kondensaation estäminen

Lämpimässä ja kosteassa ilmastossa ilmasta voi vapautua yön aikana noin 10–15 grammaa vettä kuutiota kohden. Pienessä, 1 000 tonnin varastorakennuksessa (30 x 20 x 10 m), tämä tarkoittaa noin 90 litraa päivässä tai 1 260 litraa kahdessa viikossa.

Tiivistyvä vesi on tärkeää ohjata varaston ulkopuolelle. Varaston kunnostushankkeissa lämpötilanvaihteluita voidaan vähentää kattoeristyksen avulla. Tuote on suositeltavaa säilyttää aina peitettynä.