Emoliuoksen valmistaminen

Emoliuoksen oikeaoppinen valmistaminen on ensimmäinen askel kohti optimaalista lannoitusta. Turhien saostumien välttämiseksi ja lannoitteiden optimaalisen hyödyntämisen saavuttamiseksi on erittäin tärkeää, että emoliuosten valmistuksessa noudatetaan jokaisen lannoiteliuoksen kohdalla sille oikeaa valmistusta ja reseptiä.

Jos oikeita menettelytapoja ei noudateta, on suuri riski että lannoitesaostumia muodostuu ja ne eivät liukene myöhemmin. Lannoite ja ravinteet menevät hukkaan ja saostumat voivat aiheuttaa suodattimien ja kastelujärjestelmän tukkeutumista.

Emoliuoksen valmistaminen

On tärkeää että emoliuoksen valmistusastiana käytetään puhdasta astiaa ja astia puhdistetaan tarvittaessa ennen liuoksen valmistamista. On suositeltavaa käyttää lämmintä vettä (20-30 ⁰C) lannoite-emoliuosten valmistuksessa. Lannoitteet liukenevat lämpimään veteen paremmin kuin kylmään.

Suositeltava emoliuksen väkevyys on 10% liuos, maksimissaan 15 %. Jos väkevyys on yli 15 % niin lannoitteiden liukoisuusraja ylittyy ja lannoite ei liukene veteen. Lannoitteiden liukoisuus vaihtelee lajikkeittain. Esimerkiksi oikeissa olosuhteissa YaraTera Krista SOP tuotteesta saa tehtyä 12% liuoksen, kun taas YaraTera Krista K Plus tuotteesta voi tehdä 25% liuoksen. Jos liuos on ollut liian väkevä jossain vaiheessa eli kylläinen ja lannoitetta jäänyt liukenematta, niin sen liuottaminen on mahdotonta myöhemmin.

On suositeltavaa, että käytetään vähintään kahta erillistä emoliuosastiaa. Kun käytössä on 2 emoliuosastiaa puhutaan A- ja B-emoliuoksesta. A-säiliöön kalsiumia sisältävät tuotteet (YaraTera CALCINIT) ja B-säiliöön fosforia ja rikkiä sisältävät tuotteet. Alla ohje näiden kahden A- ja B-emoliuosastian valmistukseen.

Lannoitus YaraTera vesiliukoisella NPK-lannoitteella; Ferticare, Kristalon, Kristaflex yhdessä YaraTera Calcinit tuotteen kanssa

Emoliuos A: (YaraTera Calcinit, kastelukalkkisalpietari, kalsiumnitraatti)

1. Täytä emoastia puhtaalla vedellä vähintään 50 % koko vesimäärästä. Älä koskaan laita lannoitetta ennen tätä!
2. Lisää tarvittava happomäärä
3. Lisää YaraTera Calcinit hitaasti, koko ajan sekoittaen ja lisää vettä samalla koko ajan
4. YaraTera MAG tai YaraTera MAGNITRA rauhallisesti samalla sekoittaen ja vettä samalla lisäten
5. Täytä emoastia haluttuun vesimäärään

Emoliuos B: (Fosforia ja rikkiä sisältävät lannoitteet)

1. Täytä emoastia puhtaalla vedellä 30-50 % koko vesimäärästä.
2. Lisää tarvittava happomäärä
3. Jatka emoliuosastian täyttämistä vedellä 50-75 % koko vesimäärästä. Älä koskaan lisää lannoitetta ennen tätä!
4. Lisää YaraTera-NPK lannoite (Kristalon, Ferticare, Kristaflex) hitaasti, koko ajan sekoittaen ja lisää vettä samalla koko ajan.
5. Lisää YaraTera Krista MgS rauhallisesti samalla sekoittaen ja vettä samalla lisäten
6. Kun emoastiasta on 90 % täytetty, lisää YaraTera Rexolin tuotteet
7. Täytä emoastia haluttuun vesimäärään
8. Säädä pH hapolla arvoon 3,5-4,8

Lannoitus YaraTera Krista ja YaraTera Calcinit yksiravinteisilla lannoitteilla

Emoliuos A: (YaraTera Calcinit, kastelukalkkisalpietari, kalsiumnitraatti)

1. Täytä emoastia puhtaalla vedellä vähintään 50 % koko vesimäärästä. Älä koskaan laita lannoitetta ennen tätä!
2. Lisää tarvittava happomäärä.
3. Lisää YaraTera Calcinit hitaasti, koko ajan sekoittaen ja lisää vettä samalla koko ajan
4. Lisää Kalsium neste / Kalsiumkloridi, hiutale
5. Lisää YaraTera Krista-tuotteet seuraavassa järjestyksessä
a. YaraTera Krista K Plus, kaliumnitraatti
b. YaraTera Krista MAG, magnesiumnitraatti
6. Täytä emoastia haluttuun vesimäärään.

Emoliuos B: (Fosforia ja rikkiä sisältävät lannoitteet)

1. Täytä emoastia puhtaalla vedellä 30-50 % koko vesimäärästä.
2. Lisää tarvittava happomäärä.
3. Täytä emoastia puhtaalla vedellä vähintään 50-75 % koko vesimäärästä. Älä koskaan laita lannoitetta ennen tätä!
4. Lisää YaraTera Krista-tuotteet seuraavassa järjestyksessä
a. YaraTera Krista K Plus, kaliumnitraatti
b. YaraTera Krista MKP, monokaliumfosfaatti
c. YaraTera Krista MgS, magnesiumsulfaatti
5. Kun emoastiasta on 90 % täytetty, lisää
a. YaraTera Rexolin tuotteet
6. Täytä emoastia haluttuun vesimäärään.
7. Säädä pH 3,5-4,5

Seoksen tekemisen jälkeen, on tärkeää huolellinen sekoitus. Kannattaa investoida sähköiseen sekoittimeen; katso kuva. Liuosta ei saa käyttää ennen kuin kaikki lannoitteet ovat liuenneet täysin. Yleensä siihen menee useita tunteja. On suositeltavaa sekoittaa emoliuosta 1-2 kertaa päivässä 10-15 minuutin ajan.

Jos yllä mainittua järjestystä ja menettelytapoja noudatetaan, lannoitteiden maksimaalinen hyödyntäminen taataan, ravinteiden puutokset estetään ja kastelujärjestelmät pidetään mahdollisimman puhtaina koko kasvukauden ajan.

Kastelulannoitteiden sekoitustaulukko

Sähkökäyttöinen sekoitin on hyvä investointi.