Käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedotteet on laadittu eri maihin. Ne on räätälöity eri maiden säännösten mukaisesti. Käyttäjällä on vastuu tuotteen oikeanmukaisesta käytöstä.