Toimittajien velvoitteet Yaralla

Yara ja sen henkilöstö ovat sitoutuneet vastuulliseen, eettiseen ja kestävään toimintaan. Edellytämme samaa myös liiketoimintakumppaneiltamme.

Toimittajien velvoitteet

Liiketoimintaperiaatteet

Kestävän, eettisen ja vastuullisen toiminnan takaamiseksi pyrimme Yaralla parantamaan järjestelmiämme ja prosessejamme jatkuvasti. Yaran toimintakulttuuri perustuu yrityksen arvoihin: tuloshakuisuus, luottamus, vastuunotto ja yhteistyö.

Yara on globaali yhtiö, jota arvioidaan myös sen liiketoimintakumppanien toiminnan kautta. Yara työllistää maailmanlaajuisesti noin 12 000 henkilöä ja Suomessa noin 1300 henkilöä, joista noin 900 ovat omia työntekijöitä ja 400 urakoitsijoita. Yara edellyttää, että kaikki sen liiketoimintakumppanit mukaan lukien toimittajat, urakoitsijat, jakelijat, agentit, jälleenmyyjät ja yhteistyöyritykset noudattavat omassa liiketoiminnassaan olennaisia lakeja ja asetuksia sekä Yaran liiketoimintakumppanien Code of Conduct -ohjeessa määriteltyjä periaatteita.

Lue Yaran Code of Conduct -ohjeet


Turvallisuus

Yarassa urakoitsijan turvallisuustoiminta on merkittävin yksittäinen tekijä valitessamme yhteistyökumppaniyrityksiä ja työntekijöitä.

Yaralle turvallisuus tarkoittaa suunnitelmallisuutta ja turvallisuuskäytäntöihin sitoutumista organisaation jokaisella tasolla. Turvallisuus on kiinteä osa meidän jokaisen päivittäisiä tehtäviä ja se vaatii jatkuvaa tukea ja seurantaa. Turvallisuus on työsuhteen perusedellytys.

Yara edellyttää, että kaikki toimipaikoilla oleskelevat henkilöt – myös urakoitsijat ja vierailijat – noudattavat yhtiön turvallisuuskäytäntöjä ja -menettelyjä.

Lue Turvallisuuden kultaiset säännöt

 

Tilaajavastuulain velvoitteet

Ennen toimittajasuhteen syntymistä sekä tilaajavastuulain vaatimusten täyttämiseksi toimittajan tulee lähettää Yara Suomi Oy:lle hyväksytty ja voimassaoleva raportti Luotettava Kumppani -palvelusta: www.tilaajavastuu.fi

Tiedonantovelvollisuus kohdistuu rakennustyömaalla tapahtuvaan rakentamiseen, korjauksiin ja kunnossapitoon liittyvään toimintaan sekä tällaista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja työntekijöihin. Selvitysvelvollisuus koskee myös kaikkia vuokratyö- ja alihankintasopimuksia.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, tilaajavastuulaki (1233/2006) tuli voimaan 1. tammikuuta 2007. Mikäli raporttia ei ole saatavilla tai siinä on puutteita, tulee toimittajan lähettää muutoin samansisältöiset laissa luetellut selvitykset ja todistukset.

Verotusmenettelylain velvoitteet

Rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden hoitamiseksi Yara Suomi Oy raportoi verohallinnolle kuukausittain työnantaja- ja työntekijätiedot. Tähän tarkoitukseen olemme ottaneet käyttöön Veronumero.fi -palvelun.

Tietojen keräämisen ja raportoinnin mahdollistamiseksi edellytämme kaikkien yhteistyökumppaneidemme rekisteröitymistä Veronumero.fi -sivuston Ilmoita tiedot -palveluun. Työntekijä- ja työnantajatiedot tulee syöttää viimeistään viisi päivää ennen työntekijöiden saapumista Yaran työmaalle. Yrityksen tunnukset tulee kohdistaa Yaran Työmaa-avaimen alle.

Veronumero.fi -palvelu toimii samoilla tunnuksilla ja salasanoilla kuin tilaajavastuu.fi -palvelu.

Mikäli yrityksenne käyttää työmaalla alihankkijoita, heidät tulee etukäteen hyväksyttää Yaralla ja ohjeistaa rekisteröitymiseen Ilmoita tiedot -palvelussa sekä veronumero.fi:ssä, josta löytyy myös lisätietoja ja ohjeita rekisteröitymiseen.

Työtehtävistä riippumatta Yaran alueella työskentelevillä henkilöillä on oltava mukanaan kuvallinen henkilökortti, veronumero, suoritettu turvallisuusperehdytys sekä voimassa oleva rekisteröinti Ilmoita tiedot -palvelussa. Tiedot tarkistetaan aina ennen työn aloittamista työmaalla.

Yleiset hankintaehdot

Yaran globaalin hankinnan päämääränä on suorittaa kaikki Yaran hankinnat tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti sekä ottaen huomioon yhtiön turvallisuuteen, luotettavuuteen ja tuottavuuteen liittyvät ohjeet. Yara Suomen hankintatoimi koskee Siilinjärven, Uudenkaupungin, Kotkaniemen ja Kokkolan tehtaita sekä Espoon toimipistettä.

Edellytämme kaikilta yhteistyökumppaneiltamme Yaran hankintaehtojen hyväksymistä. 

Yaran yleiset hankintaehdot