Kohti hiilineutraalia Yaraa

Yaran kestävän kehityksen ohjelman tärkein tavoite on ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Suomessa Yara on vähentänyt lannoitetuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 90 % reilun 10 vuoden aikana vaikka tuotanto samalla on kasvanut merkittävästi*.

yaran päästövähennys_uusi.JPG

Tehokas katalyytti vähentää päästöjä

Lannoitetuotannossa hiilijalanjälki syntyy pääosin typpihapon valmistuksen ilokaasupäästöistä (N2O)  ja ammoniakin valmistuksen energiankulutuksesta.

Yaran kehittämä katalyyttiteknologia pienentää typpioksiduulipäästöjä typpihappotehtailla tehokkaasti ja tähän asti suuri päästövähennys Suomessa on saavutettu investoimalla katalyyttiteknologiaan kaikilla  Suomen kolmella typpihappotehtaalla Uudessakaupungissa ja Siilinjärvellä.

Katalyytti asennetaan typpihappotehtaan prosessikattilaan, jolloin se muuntaa haitallisen ilokaasun vaarattomaksi typeksi ja hapeksi.

Yara on päättänyt investoida reilu 7 miljoonaa euroa uuteen isompaan prosessikattilaan typpihappotehtaalla Uudessakaupungissa. Uuteen kattilaan mahtuu enemmän katalyyttimassaa ja sen avulla saadaan vähennettyä kyseisen tehtaan ilokaasupäästöjä 90 prosenttia entisestään.Uusi kattila asennetaan kesällä 2022.

Kohti hiilineutraalisuutta

Yara Suomen tavoitteena on vähentää edelleen tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 70 % vuoteen 2025 mennessä* investoimalla uuteen teknologiaan ja panostamalla energiatehokkuuteen.

Uuden päästövähennystavoitteen saavuttamisen kannalta tärkein toimenpide on uusi investointi Uudenkaupungin typpihappotehtaalle. Tämän lisäksi Yaran Suomen tehtailla panostetaan entistä enemmän prosessilämmön laajempaan hyödyntämiseen ja uusiin ratkaisuihin lämmön talteenotossa. 

Energiatehokkuuteen on panostettu Yaran tehtailla maailmanlaajuisesti ja tänä päivänä Yaran tehtaat kuuluvat maailman energiatehokkaimpiin lannoitetehtaisiin.

Tuotekohtaiset hiilijalanjäljet

Yara on ensimmäisenä lannoitealan toimijana Suomessa julkaissut tuotekohtaiset hiilijalanjäljet, jotka löytyvät lannoitevalikoimasta. Laskennassa on käytetty standardimenetelmää, jonka Fertilizers Europe on kehittänyt ja ulkopuolinen taho vahvistanut. Nyt julkaistut luvut ovat askel lähemmäksi koko ruokaketjun luotettavan hiilijalanjäljen selvittämistä.

Hiilijalanjäljen pienentäminen maataloudessa

Maatalouden hiilijalanjälkeä voi pienentää käyttämällä matalan hiilijalanjäljen lannoitteita ja toteuttamalla täsmäviljelyä, jolloin lannoitteita annetaan kasveille juuri oikea määrä oikeaan aikaan. Täsmäviljely on järkevää sekä talouden että ympäristön kannalta. Täsmäviljelyratkaisuja hyödyntämällä mahdollisuudet suureen satoon paranevat. Hyvä sato sitoo enemmän hiiltä, ja osa sidotusta hiilestä jää maaperään.

Kasvinviljelyn digitaalisilla ratkaisuilla voidaan toteuttaa täsmäviljelyä. Yara on lanseerannut uuden satelliittipalvelun, Atfarmin, jonka avulla jokaisesta viljelijästä voi tulla täsmälannoittaja.

Yara on mukana Valion luotsaamassa CARBO-hankkeessa, jonka tavoitteena on hiilineutraali maitoketju vuoteen 2035 mennessä. Kehitystyössä hyödynnetään Yaran satelliittipalveluita sekä erilaisia digitaalisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat myös uudenlaisen peltoprosessien jäljitettävyyden.

Globaalisti Yaran tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteeseen päästään panostamalla energiatehokkuuteen, teknologiaan, uusiutuviin energialähteisiin ja ruokaketjun optimointiin.

* Vähennys laskettu ETS:n alaisista päästöistä.