Hiilijalanjälki

Kestävä maatalous hillitsee ilmastonmuutosta. Käyttämällä matalan hiilijalanjäljen lannoitteita ja hyödyntämällä lannoituksen parhaita käytäntöjä ruoantuotannon hiilijalanjälkeä voidaan pienentää vaarantamatta satoja ja säästäen viljelymaata.

Maapallon väestö kasvaa räjähdysmäisesti, ja maatalouteen soveltuva maa-ala on vähenemässä. Ruoantuotannon täytyy kasvaa 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, joten maanviljelyn tuotto on maksimoitava.

Lannoitteiden tuotanto, kuljetus ja käyttö tuottavat kasvihuonekaasuja, kuten hiilidioksidia CO2 ja typpioksiduulia N2O. Toisaalta lannoitteet kasvattavat satoja ja lisäävät hiilidioksidin sitomista satoon. Lannoitteet siis myös vähentävät tarvetta raivata uutta viljelymaata, mikä puolestaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

 


Mitä hiilijalanjälki tarkoittaa?


  • Hiilijalanjälki kuvaa tuotteiden koko elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasujen aiheuttamaa ilmastovaikutusta.
  • Laskennassa otetaan huomioon muun muassa hiilidioksidi-, metaani- ja typpioksiduulikaasut.

 

Yara on kehittänyt ja asentanut katalyyttiteknologian vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä typpihappotuotannosta (typpioksiduuli N2O). EU on määrittänyt Yaran teknologian parhaaksi käytettävissä olevaksi (BAT).

  • Yara tarjoaa katalyyttiteknologiaa muille lannoitteiden valmistajille maailmanlaajuisesti.
  • DNV on sertifioinut Yaran tehtaat ISO 9001 (laatujärjestelmä) ja ISO 14001 (ympäristöjärjestelmä) -standardien mukaan ja kolmas osapuoli eurooppalaisen lannoiteteollisuuden tuotevastuuohjelman mukaan (Product Stewardship).
  • Yara jakaa tietoaan kasvinravitsemuksesta ja parhaista viljelymenetelmistä maatalousyhteisölle optimoidakseen lannoitteiden käytön ja vähentääkseen maatalouden ympäristövaikutuksia sekä hiilijalanjälkeä.

 

Kohti hiilineutraalia Yaraa

Kohti hiilineutraalia Yaraa

Kohti hiilineutraalia Yaraa

Teemme jatkuvasti työtä tuotteidemme hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lue lisää, miten optimoimme sekä lannoitteiden tuotantoa että käyttöä.

Lue lisää