Yhteistyötä kestävän ja tuottavan maatalouden näkökulmasta

Yara Suomi Oy ja Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta kannustavat opiskelijoita pohtimaan ruoantuotantoa Kestävästi tuottavan maatalouden näkökulmasta. Vuonna 2020 stipendejä jaettiin yhteensä 12 000 euron arvosta.

Yhteistyötä kestävän ja tuottavan maatalouden puolesta

Kestävästi tuottavan maatalouden stipendit

Yara Suomi Oy ja Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta tekevät yhteistyötä, jonka avulla kannustetaan opiskelijoita pohtimaan ruoantuotantoa Kestävästi ja tehokkaasti tuottavan maatalouden (Sustainable Intensification in Agriculture) näkökulmasta.

Yhteistyön tavoitteena on lisätä keskustelua yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Tarvitsemme näkökulmia etenkin siitä, mikä on suomalaisen maataloustuotannon rooli suhteessa maailmanlaajuiseen haasteeseen tuottaa enemmän ruokaa pienemmillä ympäristövaikutuksilla.

Stipendit kannustamaan uusia näkökulmia

Vuonna 2020 stipendejä jaettiin yhteensä 12 000 euron arvosta. Valintalautakunta pidättää itselleen oikeuden määrittää, miten stipendin kokonaissumma jaetaan henkilöiden kesken. Stipendiä voi hakea kandidaatintutkielmalla, pro gradulla tai väitöskirjalla. Stipendit ovat saajilleen verovapaita. Stipendi tuo työn laatijalle näkyvyyttä toimialan organisaatioiden keskuudessa ja on osaltaan auttamassa työuralle siirtymistä.

Kestävästi tuottava maatalous on laaja aihepiiri, jossa on paljon mielenkiintoisia tutkimusaiheita. Sen ytimessä on resurssitehokkuus ja ruuantuotannon eri ilmiöt. Mikään muu aihe ei ole rajattu ulkopuolelle, vaan stipendi voidaan myöntää myös muista aiheista, kunhan se nojautuu Kestävästi tuottavan maatalouden perusajatukseen.

Kiinnostuitko?

Tutustu tarkemmin stipendin hakemiseen näistä linkeistä:

Stipendiohjeet

Stipendihakemus

Katso Yaran avoimet työpaikat

Mitä seuraavaksi?

Tutustu Yaran avoimiin työpaikkoihin ja liity joukkoomme!

Lue lisää

Tutustu stipendin saaneisiin tutkielmiin

Vuoden 2020 stipendien saajat

Maisterin tutkielmat

Tuuli Hakala, Suomalaisen maidon- ja naudanlihantuotannon kasvihuonekaasupäästöt eri tuotantoskenaarioissa
Joel Jurkola, Tuotantofunktion sekä panos- ja tuotoshintojen vaikutus taloudellisesti optimaaliseen mallasohran typpilannoitukseen
Anna Lehtinen, Mikrokiteinen selluloosa lypsylehmien ruokinnassa
Anna-Reetta Salonen, Effects of organic amendments on soil aggregates and fungal colonization in oat roots
Henrik Wejberg, Metsitystuen mahdollisuudet ilmastopolitiikassa
Anna-Kaisa Salovaara, Glysiinibetaiinin vaikutus jääsalaatin nitraattipitoisuuteen ja kasvuun

Kandidaatin tutkielmat:
Laura Havukainen, Vasikan pötsimikrobiston kehittyminen
Laura Pietikäinen, Base-editing -tekniikka

stipendin saajat

Vuosi 2019

Väitöskirja
Antti Simola, Essays on agricultural policies and land use

Maisterin tutkielmat 
Aatu Heikkinen, Naudan lietelannan ja separoidun kuivajakeen yhteiskäsittely täyden mittakaavan biokaasulaitoksessa
Jaana Jukkala, Multiplex-RT-PCR-sovellusten kehittäminen kasvivirusdiagnostiikkaa varten ja virusten tunnistaminen siRNA-analyysillä
Lauri Lehtilä, Kauran (Avena sativa) punahomeinfektion kuvantaminen RGB- ja fluoresenssikameroin kansallisessa kasvien fenotyyppausinfrastruktuurissa
Juho Perävainio, Rivivälin ja lannoitteen sijainnin vaikutus kevätvehnän kasvuun
Tuulikki Viilo, Jauhopukin toukka (Tenebrio molitor) soijan korvaajana broilerin ruokinnassa: kasvu, sulavuus ja muuntokelpoinen energia-arvo
Laura Vottonen, Uncovering gene expression differences associated with high and low vicine and convicine content in faba bean (Vicia faba)

Kandidaatin tutkielmat 
Oskari Lahtinen, 
Globaalin ravitsemusturvan haasteet ja mahdollisuudet ruoantuotannon näkökulmasta
Anna-Reetta Salonen, Keräsienten merkitys peltomaan hiilivaraston kasvattamisessa

Yaran stipendin saajat vuodelta 2018

Vuosi 2018

Johanna Muurinen, Antibiotic resistance in agroecosystems, väitöskirja
Juhani Kotka, Syysrapsin perustamismenetelmien vertailu, maisterintutkielma
Tomi Pousi, Eri soiden rahkasammalista valmistettujen kasvualustojen taudinestovaikutukset Alternaria-, Rhizoctonia- ja Pythium -taimipoltteita vastaan, maisterintutkielma
Venla Kyttä, Kierrätyslannoitteet, kandidaatintutkielma
Jaakko Haarala, Härkäpavun mahdollisuudet sianlihatuotantoon erikoistuneella maatilalla, kandidaatintutkielma
Anna-Kaisa Salovaara, Peltokasvien kasvuston kaukokartoitus droneilla, kandidaatintutkielma
Sanna Maula, Typenlähteen vaikutus nurmirehuntuotannon kaasumaisiin typpipäästöihin, kandidaatintutkielma

Vuoden 2017 stipendin saajat

Vuosi 2017

Tapani Jokienimi, väitöskirja: Energy efficiency in grain preservation

Aki Niemelä, pro gardu: Maatilojen yhteistyön ja vähennetyn typpilannoituksen vaikutus tilojen kasvihuonepäästöihin

Eero Mäkipää, pro gradu: Taloudellisesti optimaalinen typpilannoitys leipävehnän tuotannossa

Jaakko Heikinmaa, kandidaatintutkielma: Viljelyn kestävä tehostaminen

Mari Unnbom, kandidaatintutkielma: Ruokaturvan nykytila ja maatalouden keinoja sen parantamiseksi 

Vuoden 2016 stipendin saajat

Vuosi 2016

Mikko Hakojärvi, väitöskirja: Challenges in real-time precision farming: a case study of modelling biomass accumulation

Petri Liesivaara, väitöskirja: Catastrophic yield risks and the demand for crop insurance in Finland.

Fanni Heinonen, pro gradu: Kääpiögeenin (Bzh) vaikutus rypsin verson ja juuren rakenteeseen.

Janne Korhonen, kandidaatintutkielma: Nurmiheinien juuristo ja fosforin otto.

Vuoden 2015 stipendin saajat

Vuosi 2015

Pekka Halinen, pro gradu: Suomalaisten maitotilojen peltokasvituotannon tekninen tehokkuus 2007–2012. Maatalouden liiketaloustiede

Vesa Koivula, pro gradu: Perusmuokkausmenetelmän vaikutus savimaan kosteuteen kasvukauden aikana. Agroteknologia

Anni Alitalo, väitöskirja: Biologisten ja fysiokemiallisten tekijöiden yhdistäminen lietelannan ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen tähtäävän teknologian kehittämisessä. Agroteknologia