Tutkimukset, selvitykset ja luvat

Kaivostoiminta on tarkkaan säänneltyä ja edellyttää asianmukaisia lupia. Lupia varten tarvitaan kattavia selvityksiä ja tutkimuksia, joiden avulla voidaan myös optimoida kaivoksen prosesseja. Yara on jo toteuttanut kattavia tutkimuksia Soklissa ja tekee jatkuvaa yhteistyötä asianmukaisten viranomaisten kanssa täyttääkseen toimintaan kohdistuvat lupaehdot.

Soklin kaivoksen ja voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiselostukset valmistuivat 2009. Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava sai lainvoiman 2012 ja yleiskaava 2016. Savukosken kunnanvaltuusto hyväksyi Soklin asemakaavan 2017. Soklissa on ollut kaivospiiri jo vuodesta 1976. Yara on hakenut Soklin kaivospiirille laajennusta ja TUKESIN päätös kaivospiirilaajennuksesta on saanut lainvoiman 2017.