Soklin kaivoshanke

Soklin fosfaattiesiintymä sijaitsee Savukoskella Itä-Lapissa. Kooltaan merkittävä esiintymä löydettiin vuonna 1967 ja sitä on tutkittu siitä asti. Fosfaattimalmin sisältämä fosfori on kasveille ja eläimille elintärkeä ravinne ja siksi se on yksi lannoitteiden pääravinteista.

Soklin kaivosoikeudet siirtyivät Yaralle vuonna 2007, jolloin yhtiö aloitti Soklin fosfaattikaivoksen avaamiseen tähtäävät selvitykset ja lupaprosessit. Selvitykset keskeytettiin vuonna 2015 kannattavuussyistä, mutta yhtiö on käynnistänyt uudelleen kaivoshankkeen teknis-taloudelliset selvitykset. Yara tekee päätöksen kaivoshankkeen jatkosta, kun teknistaloudelliset selvitykset ovat valmistuneet ja lupaprosessit on saatettu loppuun.

Jos kaivoshanke toteutetaan, investointi on suuruudeltaan noin miljardi euroa. Työllisyysvaikutus on noin 2000 pysyvää työpaikkaa. Kaivostoimintaa tukevat infrastruktuurihankkeet, kuten Martin ja Soklin välisen tien kunnostus, palvelevat myös paikallisia asukkaita ja elinkeinoja.