Yara N-Tester™

N-Tester™ on käsikäyttöinen lehtivihreämittari, joka soveltuu kaikille peltoviljelyssä oleville kasveille typpilannoitustarpeen määrittämiseen.

Kysy kasvilta!

Kasvin typpipitoisuus määrittää lisälannoituksen ajoituksen ja lannoituksen määrän. N-Testerin avulla on mahdollista määrittää kasvin typentarve suoraan pellolla, helposti ja nopeasti. Lannoituksen tarve kasveilla muuttuu jatkuvasti ja voi vaihdella suurestikin eri peltolohkojen ja vuosien välillä. Jaetulla lannoituksella on helpompi optimoida typpilannoitusta kasvien todellisen tarpeen mukaiseksi.

Yara N-Tester

Millä kasveilla N-Testeriä voi käyttää?

Suomessa N-Tester on Suomessa kalibroitu kevätvehnälle ja ohralle. Yara N-Testerin avulla lannoituksen pystyy myös tarkentaman lajikekohtaisesti korrenkasvun alussa (BBCH 31). Kotkaniemen tutkimusasemalla mitataan vuosittain noin 30 eri lajikkeesta Yara N-Tester-arvot kevätvehnältä ja ohralta. Tavoitteena on saada lisää lajikkeita ja tarkempia lajikekohtaisia suosituksia. Lisäksi mittauksia tehdään laajasti Hankkijan kanssa sekä Lantmännenin koetilalla ja Borealin havainto- ja koeruuduilla.

Teoriassa N-Testeriä voidaan käyttää myös muiden kasvien typpitilan tarkkailuun ja tätä kautta toimia typpilannoituksen päätöksen tukena. Huomioitavaa kuitenkin on, että tämä vaatii N-Testerin käyttäjän tekemään oman kalibroinnin mitattavalle kasville.

Miten N-Tester toimii?

N-Tester mittaa kasvuston lehtivihreäpitoisuutta mikä vastaa typpipitoisuutta kasvissa. Mittaus on tehtävä kasvin oikeassa kehitysvaiheessa, ja mitattaviksi valitaan normaalisti kehittyneitä lehtiä, jotka eivätkä kärsi esimerkiksi kuivuusstressistä (lehdet kääriytyneet kokoon). Mittauksia ei tule tehdä myöskään kohdista, joissa lohkolla esiintyy rikinpuutosta.

Kasveista mitataan 30 satunnaista yksittäisen kasvin lehteä. N-Tester muuntaa mittaustulosten keskiarvon luvuksi, joka kuvaa typpitarvetta (kg N/ha). Luottavan tuloksen mittauksesta saa vain jos mikään muu ravinne ei rajoita kasvien kasvua.

Miten käytän N-Testeriä?

Kasvuston typpitilan seurantaan

Tekemällä kasvustosta mittauksia säännöllisin väliajoin (päivittäin tai viikoittain) N-Testeriä voi käyttää kasvuston typpitilan tarkkailuun ja typpitilan suhteellisen muutoksen seurantaan. Nämä arvot näkyvät testerissä kolmenumeroisena N-Tester-arvona.

Yleisesti voidaan N-Tester-arvoa tulkita viljoilla niin, että arvon ollessa yli 650 kasvuston typpitila on riittävä, ja typpilannoitusta ei välttämättä tarvita. N-Tester-arvon ollessa noin 650–550, typpilannoitusta kannattaa harkita. Mikäli viljoilla kasvuston N-Tester-arvo on alle 550, kasvuston typpitila on matala ja kasvustot tarvitsevat lisätyppilannoitusta satotason nostamiseksi. Kasvuston typpitilan muutoksiin, eli N-Tester-arvon muuttumiseen vaikuttavat muutokset kasvuston rehevyydessä, yleinen kasvukunto, orgaanisten lannoitteiden käyttö ja vallitsevat sääolosuhteet. Tulkittaessa N-Tester-arvoa ja lisälannoitustarvetta suunniteltaessa nämä tekijät tulee ottaa huomioon.

N-Testerillä pystytään mittaamaan muutokset kasvuston typpipitoisuudessa ennen kuin ihmissilmä sen pystyy havaitsemaan, siksi N-Tester on hyvä työkalu lisälannoitusnajankohdan määrittämisessä.

Käytettäessä N-Testeriä kasvuston yleisen typpitilan mittaamiseen ei N-Testeristä tarvitse valita mittausta varten asetuksiin kasvilajia tai -lajiketta. Yara N-Tester antaa suhteellisen N-Tester-arvon, jota viljelijä voi käyttää lannoituspäätöksen tukena.

N-Tester lajikekohtaiseen typpilannoitussuositukseen

Yara N-Testerillä voi mitata seuraavien lajikkeiden lajikekohtaiset typpisuositukset:

N-Tester kevätvehnälajikkeet 2015
Aallotr Demonstrant KWS Scirocco Seance
Aino Draco Lennox Sertori
Amaretto Epos Marble Trappe
Anniina Krabat Puntari Wellamo
Bjarne Kruunu Quarna Zebra

 

 

Yara N-Testerin myynnin, vuokrauksen ja agronomisen tuen yhteystiedot